Konsernsjef i Veidekke, Jimmy Bengtsson. Foto: Veidekke

Skal hindre at redskap faller av - Veidekke innfører strengere sikkerhetskrav for gravemaskiner

For å unngå alvorlige ulykker innfører Veidekke et nytt krav om sikkerhetsinnretning som skal hindre at redskap faller av.

Utstyr som faller av hurtigkobling og rotortilt på gravemaskiner er en kjent problemstilling i bygg- og anleggsbransjen, og har tidligere forårsaket dødsulykker hos både Veidekke og hos andre entreprenører.

- Nå finnes det flere typer hurtigkoblinger og rotortilter på markedet fra ulike produsenter som gjør at slike ulykker kan unngås. Da mener jeg at vi ikke har noe valg, og innfører krav om at dette kommer på plass over alt hos oss. Meg bekjent er vi den første store entreprenøren som innfører dette i Skandinavia, nå håper vi de andre følger etter slik at dette kan bli en bransjestandard, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke i en kommentar.

Kravet gjelder alle gravemaskiner over fem tonn som skal benyttes på Veidekkes prosjekter eller anlegg, og kravet blir fulgt opp med nye rutiner og opplæringstiltak.

Ifølge Veidekke skal det nye kravet innføres raskest mulig, og senest innen første januar 2020.

Veidekke har startet en omfattende utskiftning av utstyr på egne maskiner, og sendte i vår et brev til alle leverandører og samarbeidspartnere i Norge, Sverige og Danmark der kravet forklares og presiseres.