Gravearbeidene skal skje på tuppen av odden. Skjermdump: Google maps

Gravearbeidene skal skje på tuppen av odden. Skjermdump: Google maps

Skal grave ved naturreservat – slik må FREVAR ivareta naturverdiene i området

Fredrikstad avløpsrenseanlegg (FREVAR KF) har fått tillatelse til å mudre 9.000 kubikk sjøbunn innenfor et areal på 4.000 kvadratmeter, og utfylling av inntil 2.200 kubikk masser i sjø innenfor et like stort areal. Men Statsforvalterens tillatelse kommer ikke uten vilkår.