Radisson Blu Polar hotell Spitsbergen. Foto: Agurtxane Concellon
Radisson Blu Polar hotell Spitsbergen. Foto: Agurtxane Concellon

Skal bygge ut solcelleanlegg på Svalbard

Hurtigruten har inngått avtale med Store Norske Energi om å bygge 650 solcellepanel på taket til Radisson Blu Polar hotell Spitsbergen og Polarsenteret i Longyearbyen. Avtalen er den største i sitt slag på Svalbard.

– Hurtigruten Svalbard har stort fokus på bærekraftig energi og grønn turisme. Med dette solcelleprosjektet halverer vi hotellets bruk av fossil energi i sommermånedene. Det er et viktig skritt mot å gjøre turismen mer bærekraftig i Arktis, sier Geir Andre Espeli, teknisk sjef i Hurtigruten Svalbard, i en pressemelding.

Anlegget vil bygges og eies av Store Norske Energi AS, og er en del at selskapets satsing på fornybar energi i Arktis.

Det skal installeres 650 solceller på taket til hotellet og Polarsenteret, og dette skal sørge for å produsere ca 140.000 kWh.

Guttorm Nygård, leder i Store Norske Energi(tv) og Heidi Theresa Ose, leder for forretningsutvikling i Store Norske Energi.
Guttorm Nygård, leder i Store Norske Energi(tv) og Heidi Theresa Ose, leder for forretningsutvikling i Store Norske Energi.

– Store Norske har de siste årene bygd opp stor kompetanse på fornybar energi, og har blant annet installert solceller på Isfjord Radio, Svalbardbutikken og på KSATs anlegg på Platåfjellet. En utbygging i denne størrelsesorden markerer en viktig milepæl for oss, og det er et viktig steg på veien til et grønnere Longyearbyen, sier Guttorm Nygård, leder i Store Norske Energi i meldingen.

Samarbeidet innebærer at Store Norske Energi finansierer, drifter og vedlikeholder anlegget for Hurtigruten Svalbard som driver Radisson Blu Polar hotell Spitsbergen og Polarsenteret.

– Dette er en enkel og sikker løsning for oss, der vi setter ut alt arbeidet til Store Norske, og vi kjøper bærekraftig elektrisitet tilbake, sier Espeli.