Arkitekt: DRMA Arkitekter

Skal bygge 300 leiligheter i Drammen

Profier og Drammen kommune eiendomsutvikling AS har fått klarsignal til bygging av 300 nye boliger, samt næringsarealer, på Konnerud i Drammen.

Områderegulering av Konnerud sentrum ble endelig godkjent av kommunestyret i Drammen tidlig i juni. Arbeidet med områdeplanen har pågått i mer enn tre år, og omfatter utviklingen av bydelssentrum, ny idrettshall, kollektivtrasé og annet. Når områdeplanen nå er vedtatt åpner den for bygging av cirka 600 nye boliger, hvor prosjektet til Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) og Profier, Konnerudparken, utgjør ca. 300 av disse. Området som skal bygges ut er på cirka 14 mål og byggeperioden vil være seks til åtte år.

- Vi er glade for at kommunestyret endelig har godkjent områdeplanen for Konnerud. Nå kan vi planlegge mer konkret for salgsstart og byggestart, sier Bjørn Holm, administrerende direktør i DKEU i en pressemelding.

Området det skal bygges på ligger sentralt på Konnerud, nord for Svensedammen skole ned mot Konnerudhallen. DKEU eier tomta det skal bygges på, og Profier har lang erfaring med utvikling av boligprosjekter. Blant annet har de i samme distrikt utviklet Sandstranda i Krokstadelva, 3050 Solsiden i Mjøndalen og Nøste Panorama i Lier.

- Vi har allerede fått inn mange interessenter med relativt beskjeden markedsføring. Vi har derfor stor tro på at vi med disse leilighetene imøteser et behov på Konnerud, sier Lasse Lundhaug, administrerende direktør i Profier i meldingen.