Man har valgt å bygge Norges lengste jernbanebru over Tangenvika i Stange der natursand som tilslag er erstattet med gjenbruk av forurensede masser. Ill. Implenia
Man har valgt å bygge Norges lengste jernbanebru over Tangenvika i Stange der natursand som tilslag er erstattet med gjenbruk av forurensede masser. Ill. Implenia

Skal bruke betong med gjenbrukte masser på Norges lengste jernbanebru

Bane Nor, med hovedentreprenør Implenia, er nå i gang med å bygge Norges lengste jernbanebru over Tangenvika i Stange. Her har man valgt å bruke betong hvor natursand som tilslag er erstattet med gjenbruk av forurensede masser.

Mer enn én kilometer med dobbeltspor skal legges over Mjøsa ved byggingen av Tangenvika jernbanebru. Prosjektet skal sertifiseres etter Breeam-standarden, noe som medførte at man blant annet har valgt å gå for en ferdigbetong hvor natursand blir erstattet med gjenbruk av forurensede masser.

Betong Øst har sammen med AF Gruppens miljøparker investert stort i å utvikle en mer miljøvennlig betong, hvor gjenbruk av masse skal gir en bærekraftgevinst, og deres løsning ble valgt av Implenia til bruk i dette prosjektet.

– Vi valgte å satse på Betong Øst sin innovative betongløsning, hvor natursand som tilslag i betongen er erstattet med gjenbruk av forurensede masser som har vært gjennom en omfattende vaskeprosess. På den måten har tilslaget gjenvunnet sine opprinnelige egenskaper og kan benyttes i betong, sier prosjektleder Armin Lutz i Implenia i en pressemelding.

– Det er inspirerende å oppleve at Bane Nor og Implenia ser verdien av Betong Øst sin strategiske satsing på miljø. Dette ble tydelig i innkjøpsprosessen, hvor det ble lagt stor vekt på bærekraft. Dette viser at vår satsing på gjenbruk av vaskbare gravemasser har vært en riktig prioritering, sier Silje Gystad Ytterdal, FoU- og miljøleder i Betong Øst, i meldingen.

– Betong er verdens mest brukte byggemateriale, og produksjon av sement gir store CO2-utslipp som gjør at det må jobbes målrettet for å redusere utslippet i betongen. Tilslaget, som består av stein sand og grus, utgjør 70 prosent av betongen, hvorav halvparten av dette er sand. Sand er en ikke-fornybar ressurs, og uttak medfører store naturinngrep. Det finnes faktisk ikke ubegrenset med gråstein, sier Øystein Nymoen, regionsjef i Betong Øst Innlandet, som er stolt over at Bane Nor og Implenia er villige til å investere i verdien av gjenbruksmasser.

Martine Melgård (Implenia), Armin Lutz (Implenia), Gunnar Martin Sletten (Bane Nor), Steinar Hognestad (Bane Nor), Silje Gystad Ytterdal (Betong Øst), Øystein Nymoen (Betong Øst). Foto: Implenia
Martine Melgård (Implenia), Armin Lutz (Implenia), Gunnar Martin Sletten (Bane Nor), Steinar Hognestad (Bane Nor), Silje Gystad Ytterdal (Betong Øst), Øystein Nymoen (Betong Øst). Foto: Implenia

Bane Nor har ansvaret for å drifte, vedlikeholde, planlegge og bygge ut jernbanenettet.

– I våre prosjekter er miljøhensyn og bærekraft viktige forutsetninger, og selv om mer bærekraftige løsninger koster litt mer mener vi dette er en investering i framtida. Når brua står ferdig støpt i 2027 vil den øke transportkapasiteten og redusere reisetiden. Dette vil også gi økt bærekraftgevinst ved at mer gods kan fraktes effektivt på bane, sier Trine Marianne Holm, miljøleder for utbyggingsprosjektet i Bane Nor.

– Vi ser at betong med vaskbare gravemasser er en del av fremtidens bærekraftige byggematerialer. Prosjektet har valgt en betong bestående av et tilslag som har vært igjennom en omfattende vaskeprosess. Dette sikrer stabilitet i betongen, noe som er særs viktig i dette prosjektet der det skal utføres komplisert støpearbeid langt under vannoverflaten. Vi skal sørge for en solid konstruksjon som vil ivareta framtidas behov for effektive transportløsninger, legger Gunnar Sletten, prosjektleder for brukontrakten i Bane Nor, til.