Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix

Skader for over 150 millioner etter regnet på Østlandet

Rundt 2.000 skademeldinger til en verdi av 150 millioner kroner er kommet inn til forsikringsselskapene etter flommen og uværet på Østlandet. Politikerne lar vanlige folk sitte igjen med regningen, mener Bellona-leder Frederic Hauge.

Lørdag førte det kraftige uværet til at det rant vann inn i kjellere over hele Oslo, Akershus og Buskerud. Biler ble stående fast, både under vann og i køer, tog sto stille og veier ble sperret.

– Det er spesielt mange skader i Oslo, samt i Bærum og Asker. Det at ekstremnedbøren rammet så mange tettbygde områder, gjør at det blir mange skader. I mange kjellere har det kommet inn store vannmengder, og flere biler er også skadd av vannmassene. Det er et omfattende tørke og rehabiliteringsarbeid mange steder, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge til NTB.

Vil fortsette å øke

Så langt er skadene beregnet til rundt 150 millioner kroner, men Neverdal opplyser at dette tallet trolig vil øke.

– Fortsatt er mange på ferie, og noen av disse får nok dessverre en ubehagelig overraskelse når de kommer hjem. Det er derfor fortsatt for tidlig å si noe om hvor mye uværet vil koste, men det kommer sannsynligvis til å bli langt mer enn det vi nå ser, sier Neverdal.

Etter flommen og uværet på Østlandet og Sørlandet i fjor høst anslo Finans Norge at erstatningsbeløpet ville komme på rundt 400 millioner kroner.

– Vi kan ikke huske å ha mottatt så mange skademeldinger på så kort tid som etter lørdagens flom på Østlandet, sier skadesjefen i Storebrand, Shazad Rafiq.

Rafiq anbefaler alle å kontakte forsikringsselskapet sitt når man har fått kontroll over situasjonen.

– Rekorden skyldes at regnværet kom i Norges tettest befolkede område, hvor innbyggerne generelt er dårlig forberedt på flom. Flom er noe som normalt hører hjemme på Vestlandet og innlandet, sier Rafiq.

– Fullstendig uforberedt

Bellona-leder Frederic Hauge mener at politikerne ikke prioriterer tiltak mot oversvømmelser, og lar vanlige folk sitte igjen med regningen i form av høyere forsikringspremier.

– Hvis vi ser på Ifs statistikk, har forsikringsskader forårsaket av kraftig nedbør økt med 200 prosent de ti siste årene. Politikerne er fullstendig uforberedt og prioriterer ikke skadeforebyggende tiltak, sier han til NRK.

Han viser til en rapport fra Rådgivende ingeniørers forening, som sier at det norske vann- og avløpssystemet har et etterslep på 200 milliarder kroner.

Norsk Vann mener at svakheter i dagens regelverk gjør at det ikke blir satset nok fra regjeringens side på å forebygge vannskader.

– Det må avklares hvem som har ansvaret. Både kommunene, huseierne, utbyggerne og forsikringsselskapene har behov for bedre regler for det arbeidet som skal gjøres for å forebygge fremtidige vannskader, sier direktør Toril Hofshagen i interesseorganisasjonen.

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet peker på at tilpasninger til klimaendringer prioriteres høyt.

– Derfor satte regjeringen ned et utvalg som skal se på overvannsproblematikken, altså når det kommer veldig store nedbørsmengder i byene. Dette utvalget kom med sin utredning før jul i fjor. Dette har vært på høring, og departementet jobber nå med oppfølging, sier han.