Tyske myndigheter anslår at oversvømmelsene har gjort skader for rundt 2 milliarder euro på veier og jernbanen i flomområdene. Blant annet er flere broer ødelagt, som her over elven Ahr. Foto: Michael Probst / AP / NTB
Tyske myndigheter anslår at oversvømmelsene har gjort skader for rundt 2 milliarder euro på veier og jernbanen i flomområdene. Blant annet er flere broer ødelagt, som her over elven Ahr. Foto: Michael Probst / AP / NTB

Skader for milliarder på tyske veier og jernbane

De ødeleggende flommene vest i Tyskland har ført til skader på veier og jernbane for rundt 2 milliarder euro, ifølge myndighetene.

Det anslås at det vil koste 1,3 milliarder euro – rundt 13,7 milliarder kroner – bare å reparere jernbanen.

Samferdselsdepartementet har sagt at ødelagte broer, veier, jernbanelinjer og mobilmaster skal repareres så raskt som mulig.

Allerede mandag møttes en statlig arbeidsgruppe der det statlige jernbaneselskapet Deutsche Bahn og veimyndighetene er representert.

Ifølge et dokumentutkast Reuters har fått tilgang til, håper Tyskland å kunne få støtte til gjenoppbyggingen fra EUs katastrofefond. Oversvømmelsene er den verste naturkatastrofen i landet på 60 år.

Tirsdag besøker statsminister Angela Merkel de flomrammede områdene for andre gang.