Petter Skattum (til venstre) og Sjur Mehlum.

Sjur Mehlum blir seksjonsleder for bygningsvern i Multiconsult

Sjur Mehlum vil forsterke kompetansen innen bygningsforvaltning, når han nå starter som seksjonsleder i Multiconsult.

Han har bred erfaring innen prosjektledelse, bygningsvern, bygningsmaterialer og byggeskikk.

Mehlum har 22 års erfaring fra Riksantikvaren hvor han har spesialkompetanse knyttet til å gjennomføre og lede prosjekter.

- Med lang erfaring med tre- og murbygninger oppført med eldre materialer og teknikker, gjør at han både har en analytisk og praktisk tilnærmingsmåte til fagfeltet, som er helt nødvendig i arbeidet med forvaltning av bygninger - enten de skal tilstandsregistreres, bygges om, rehabiliteres eller restaureres, heter det i en melding fra Multiconsult.- Mehlum er en spydspiss innen kulturminnevern og bygningsvern og med bakgrunn som tømrer er han løsningsorientert og dette kommer kundene våre til gode. Han kombinerer sine praktiske evner med sin teoretiske kompetanse og utdannelse, og er ekstremt god på å finne kostnadseffektive og gode løsninger for vernede bygninger, sier Petter Skattum, avdelingsleder for Bygningsforvaltning i Multiconsult.