Sjulhustunet

Alvdal kommune i Hedmark har bygd ny skole, ny idrettshall og ny kultursal i et byggekompleks som har fått navnet Sjulhus-tunet. Dette er blitt et tun med fasader av tre, glass og naturstein der det står inntil skogen.

Fakta

Sted: Alvdal i Hedmark

Type: Barneskole, idrettshall og kultursal

Byggherre og prosjektledelse: Alvdal kommune

Generalentreprenør: HENT

Bruttoareal: 5.900 kvadratmeter

Kostnad: 190 millioner kroner

Arkitekt: Eggen Arkitekter

Landskapsarkitekt: Løvetanna Landskap

Hovedrådgiver: Sweco

Byggeledelse: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Tømrer: Østerås Bygg l Grunn- og utomhusarbeider: Gjermundshaug Anlegg l Betongarbeider: Turboconstroi l Prefab: Spenncon l Radon: Polyproff l Lett-tak: Lett-tak systemer l Elektro: Eltron l Rørlegger: Oras l Ventilasjon: Aas Luftbehandling/Aircomfort Trøndelag l Smed: Norax l Glass/aluminium: Ratdal: Kjerneboring: M Mikkelsen l Vinduer: Nordan l Tynnavretting og gulvsliping: Mjøsprodukter l Blikkenslager: Alvdal Blikk l Branntetting og -isolering, branndører: RH Prosjekt l Taktekking: Mestertak l Sportsgulv: Gulv og Takteknikk l Sportsutstyr: Killingmo og Tønsberg l Kjøkken og fast innredning: Otretek l Storkjøkken og kjølerom: Maestro l Maling og byggtapetsering: Malermester Jan Larsen l Flis: Thor Aune l Mur og naturstein: Norheim natursten l Universell utforming: Norsign l Himlinger og glassfelt: Innomhus l Byggvask: NRS

– Sjulhustunet er tidenes investering for Alvdal kommune. Et fantastisk bygg. Det er bygd akkurat slik vi tenkte og slik vi planla det, sier prosjektleder Bård Kjønsberg i Alvdal kommune.

15. oktober i år skal skolen tas i bruk, dermed blir to tidligere barneskoler i Alvdal slått sammen til en. Den nye skolen har plass til 250 elever i alders-trinnet 1. til 7. klasse.

Alvdal er en kommune med om lag 2.500 innbyggere. Nå får bygdefolket for første gang en idrettshall, noe som er en begivenhet i seg selv. Denne hallen er bygd inn i en skråning mot skogen, slik at bygget ikke skal bli for dominerende.

Ikke nok med det. Nå får bygdefolket i Aukrust-bygda også en kultursal med amfi og scene for musikk, teater og mye annen kultur. En kultursal som også blant annet gir muligheter for konfe-ranser og forelesninger samt under-visning.

Amfiet har 180 faste plasser, i tillegg til 40 ekstra plasser ved behov. Dette kan gi et stort løft for kulturlivet i bygda, hvor det riktignok finnes en litt mindre amfi i Aukrustsenteret

Fasadene

Når man kommer til Sjulhustunet, får man øye på store bygg med tre som dominerende element i fasadene, sammen med glass, naturstein og noe betong.

Sett fra utsiden av hovedinngangen, ligger skolen til venstre, tunet med et torg i midten, kultursal til høyre og idrettshall på baksiden. Tunet binder byggekomplekset sammen.

Sjulhustunets mellomparti med torget, har svært store glassflater. I tunet er det for øvrig overlyskupler mellom synlige limtredragere.

Tunet er blitt lyst, luftig og romslig med et minitorg i torget, hvor det er nedfelte parkettbenker i gulvet. Tunet har også noen små flater med betong, malt med maling uten farge.

Tunet er inspirert av firekanttunene, gårdstunene på bonde-gårdene i Alvdal. Hele tunet på Sjulhustunet er bygd under tak, innendørs, men kan gi en utefølelse med de store vindusflatene nærmest fra gulv til tak på begge sider, slik at det går an å se rett igjennom denne delen av bygget

Midtpunktet

Tunet blir midtpunktet, samlingsstedet, i første etasje. Der omkranses tunet av skolebibliotek, kantine, undervisnings-rom for mat og helse, kunst og håndverk, trearbeid og tekstil. Det blir også SFO i denne etasjen. På den andre siden av bygget er det i første etasje egne innganger for elevene, med rom-slige garde-rober. Personalgarderober er også i første etasje.

Fra tunet i første etasje er det en romslig trapp opp til andre etasje. I andre etasje er det laget en gangbru, med langt spenn over tunet, for å knytte sammen bygget.

Andre etasje har klasserommene for 2. til 7. klasse, personalrom, kontorer og en egen avdeling for ADL, med undervisning litt skjermet.

Hvert enkelt klasserom består av et stor rom og et lite rom med skyvedør mellom, slik at undervisningen kan foregå to steder samtidig. I tilknytning til disse rommene er det grupperom på andre siden av korridoren.

Påvirkningskraft

Sjulhustunet er bygd i en generalentreprise av HENT.

– Det ga oss i Alvdal kommune en fordel. Vi har hatt stor påvirkningskraft med tanke på hvordan bygget skulle bli. Det var viktig for oss som byggherre å påvirke mest mulig i valg av materialer, utforming og funksjonalitet i bygget, sier Kjønsberg.

Alvdal kommune brukte ett år på prosjektfasen, sammen med arkitekt Eggen Arkitekter og deres konsulenter, til å bestemme hvordan bygget skulle bli.

– Vi sa hvordan vi ville ha bygget, fikk mange gode innspill, og vi ble enige om hvordan bygget skulle bli, sier Kjønsberg.

Deretter ble generalentreprisen lagt ut på anbud, slik at byggingen startet januar 2017.

Tre

Alvdal ligger nord i Østerdalen hvor det er mye skog.

– Vi i Alvdal kommune ønsket at det skulle brukes mest mulig tre, men satte ikke krav om tre i den bærende konstruksjonen. Det ble mye tre på synlige flater i bygget, fastslår Kjønsberg.

I fasaden ved inngangspartiet er panel av typen Royal lagt verti-kalt i mørk farge på kultursalens utside. På utsiden av skoledelen er det tilsvarende lys panel horisontalt.

Royal panel er impregnert og behandlet, slik at den får for-skjellige farger. Dette er svært holdbar panel som behøver lite vedlikehold. Panelen er levert av Alvdal Skurlag som har en stor, ny fabrikk for produksjon av slik panel kun noen hundre meter sør for skolen. Det meste av bygget utvendig er panelt med Royal panel.

– Innvendig ønsket vi oss også bruk av tre på synlige flater, sier Kjønsberg. Slik ble det, med hvitpigmentert panel i korridorene i andre etasje. Røffe OSB plater med samme type lakk i garde-robene. Plater med bjørkefiner, som også er hvit pigmentert i tunets andre etasje. MDF plater gjennomfarget i svart i første etasje på tunet.

Skolen har store flater med skifer naturstein ved hovedinn-gangen, på nedre del av kultursalens ytterside, noe på skolens nedre ytterside. Naturstein partier er også murt ved inngangene på baksiden av bygget. All skifer er tørrmurt.

For øvrig er idrettshallen skilt fra de andre byggene på Sjuls-hustunet med et forsterket brannskille i betong, med tanke på brannsikkerhet.

– Da behøvde vi ikke installere sprinkleranlegg i idrettshallen. Det ble rimeligere, sier Kjønsberg.

Bygd på fjell

Byggene på Sjulhustunet er fundamentert på fjell, unntatt idrettshallen som er pelet i fjellet. Bærende konstruksjon er laget i betong og stål. Betongsøyler og noen stålsøyler bærer bygget.

Byggearbeidet startet januar 2017. Selv om Alvdal kommune er svært godt fornøyd med resultatet, har det dukket opp uforutsette hendelser underveis.

– Sommeren 2017 ble det oppdaget at noen søyler ikke hadde riktig høyde. Det viste seg at fundamentet hadde sunket 10 centimeter. Dette ble rettet og fulgt opp med jevnlige målinger. I ettertid har vi ikke sett noen bevegelser, sier prosjektleder Kjønsberg.

Rendalen Bygg AS var en av de sentrale underentreprenørene som fikk jobben med å bygge skolen. Firmaet gikk konkurs underveis i prosjektet, og et annet firma tok over jobben.

Sjulhustunet ble overlevert fra generalentreprenør HENT til Alvdal kommune første del av august i år – kultursalen ble levert noen uker etter planen.

– Godt håndverk. Slik oppsummerer prosjektleder Bård Kjøns-berg byggingen av Sjulhustunet. Han er godt fornøyd med jobben som er gjort av generalentreprenør HENT og deres underentreprenører.

Sjulhustunets barneskole har fått et flott uteområde. Et turområde med gummibark på bakken. Kunstgressbane for ballspill, asfaltert flate for ballspill, hvor det kan bli is om vinteren, en ballvegg, en liten hoppbakke og klatrepyramide. Alvdal kommune har kjøpt en del av skogen ovenfor skolen, og skogområdet blir brukt til både lek og undervisning.

Etter høstferien, skal elevene ved barneskolen i Alvdal for første gang bruke sin nye skole. Med samling av skole, idrettshall og kultursal blir det en ny tidsregning for Alvdal, ikke bare for elever og lærere, men for hele bygda: Før og etter Sjulhustunet.


Flere prosjekter