Sjøparken Stavern

DCIM\100MEDIA\DJI_0018.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0012.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0017.JPG

 Med 56 leiligheter på utfylte boligøyer i sjøen er det første byggetrinnet i en ambisiøs stedsutvikling utenfor Stavern nå ferdig. 

Fakta

Sted: Stavern

Prosjekttype: Boliger

Bruttoareal: 8.700 kvadratmeter inkl. kjeller

Byggherre: Agnes Boligutvikling

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 193 millioner kroner

Arkitekt: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS

LARK: Dronninga Landskap

Rådgivere: Grunnundersøkelser: Geo Strøm | RIG: Grunnteknikk | Spesialrådgiver bølgekrefter: Norconsult | RIB, RIBR: Sweco | RIA: Akustikk-Konsult | RIE og utførende: Ing. Pettersen | RIV og utførende: Bryn Byggklima | Rør og utførende: Gran VVS |

Underentreprenører og leverandører: Armering: Henrik Byboth |
Lev. Armeringsstål: Smith Stål | Grunnentreprenør: Bjørn og Øyvind Tveter | Parkett: Bo Andrén Norge | Prefab betong: Con-Form Lunde | Blikkenslager: Erling Freitag | Takkonstruksjon: Jatak Alfa Tre | Fundamentering: Sør-Norsk Boring og Kynningsrud Fundamentering | Malearbeider: Tapet og Malercompaniet | Trapper: Trappespesialisten | Kjøkken: Carlsen Fritzøe | Vinduer: Lian | Byggevarer: Optimera | Katodisk beskyttelse: Oskat | Lås og beslag: Låsesmeden Larvik | Porter: Port-Service Øst | Fasadeleverandør: Sto Norge | Dører: Swedoor Jeld-Wen | Brannstiger: Sørlandsstigen | Betongarbeider: Thunberg Entreprenør | Ståldører: Ulefos Brug | Stålkonstruksjoner: Uni Stål | Vinduer: Velux Norge | Glass/alu-arbeider: Umbra | Blikkenslager: Vestfold Kobber og Blikk

 I dette området har det vært industrivirksomhet av svært forskjellig grad i over 150 år; spritproduksjon, fyrstikker og til sist produksjon av sponplater som foregikk frem til 2002. Selv om flere av de staselige fabrikk- og kontorbyggene er bevart, ble den opprinnelige bukten borte. I årenes løp ble den fylt igjen av restmaterialer – flis og bark – fra sponplateproduksjonen.

Gjennom en omfattende transformering og bearbeiding av det tidligere industriområdet, så Agnes Boligutvikling, eid av Grendahl Holding og GEC Holding, en mulighet til å utvikle hele tomta til spennende boligområder med variasjon i utforming og flere boligtyper med stort spenn i størrelser.

Tomta vender ut mot Larviksfjorden og er på 260 mål. Vel 100 mål av disse er et naturskjønt friområde med badestrender, ekte Vestfoldsvaberg og en unik flora. I den innbudte arkitektkonkurransen i 2005 gikk Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb av med seieren, der løsningen ble å utnytte områdets fortrinn til fulle. Innledende studier forut for den overordnede reguleringsplanen ble gjort i samarbeid med noen av de øvrige deltakerne, her har både Lund Hagen Arkitekter, Code Arkitektur og Dorte Mandrup vært involvert.

Planen innebærer en trinnvis utbygging bestående av både øyboliger, rekkehus, sjøboder og atriumhus langs og inntil den stadig større bukta. Kommer alt på plass kan Sjøparken bestå av hele 130.000 kvadratmeter bygningsmasse.

Henter tilbake

– Grepet ligger i å grave ut og hente tilbake den opprinnelige formen på bukta, der skal det etableres fire boligøyer. Med i reguleringsplanen fra 2008 er det også en næringsdel tilknyttet det historiske torget – Agnes Torg, forklarer Maj Jøsok i Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb.

Salgs- og markedsansvarlig Cecilie Sanden i Agnes Boligutvikling forteller at prosjektet også er en destinasjonsutvikling, der det er lagt til rette for synergieffekter. – Agnes Torg er hjertet i prosjektet. Der ser vi for oss å legge fellesfunksjoner som service, helsetilbud, trening, velvære og spisesteder. Målet er å trekke til oss arbeidsplasser som er relatert til næringstomtene i sjøkanten, sier Sanden.

Første byggetrinn som nå er ferdig, har et bruttoareal på 8.700 kvadratmeter, består av 56 leiligheter og ligger på den ytterste boligøya. At byggingen startet her, og ikke innerst, er nøye overveid.

– Vi var i kontakt med en rekke interessenter som ønsket seg et beina i vannet-prosjekt. Hadde vi startet innerst ville boligkjøperne eid utsikten til havgapet og Svenner fyr i halvannet år, før det kom ny bebyggelse foran. Nå er utsikten ivaretatt, og kjøperne vet at all fremtidig boligbygging vil skje innover i kanalene, forklarer Sanden.

Intimt og storslagent

– Ambisjonene er å skape et levende bomiljø og forsterke kvalitetene i området; storslagen utsikt til horisont, lyden av havet, lysets skiftninger og reflekser. Boligøyene har en myk formgivning, med høyder på tre og fire etasjer. Det er ikke tradisjonelle boligblokker, de er brukket vertikalt og horisontalt for å skape variasjon. Sikt til sjø er viktig, og alle leiligheter og nesten alle rommene har vinduer ned til gulvet. De øverste leilighetene går over to etasjer, har hovedoppholdsrom på opptil 7,5 meter, og hems med utgang til en privat takhage. Dette gir luftige leiligheter med gjennomlys og sikt fra takhagene og ned i kanalene, påpeker Jøsok.

Bak rominndeling, vindusplassering og siktlinjer ligge det mye planlegging. Følelsen av en leilighet som svever over fjorden, og med en spektakulær utsikt mot Svenner, er ubetalelig. Alle leiligheter har terrasse på mark eller balkonger, i tillegg har de fleste leilighetene som går over to plan en egen skjermet takhage. Fra disse er det mulig å se gjennom leilighetene og ned i kanalene.

– Vi er opptatt av den menneskelige målestokk. Den vertikale inndelingen i tillegg til de brukne vinklene gjør at skalaen blir brutt ned. Plansystemet er utviklet med tanke på å skape smale, nette hus, sier Jøsok.

Solrom

Uteoppholdsrommene i leilighetene er delvis inntrukne. – Vi opplever at mange som flytter fra villa til leiligheter ønsker så stor terrasse som mulig. Her har vi anlagt et fleksibelt rom der U-verdien ligger i ytterlivet. Det er to sett med foldedører; de kan enten åpnes helt opp, eller brukes som en tradisjonell balkong ved å ha de innerste lukket. Det gjør disse arealene mer allsidig året rundt. Om vinteren kan de innerste dørene være trukket til side, og med det bruke hele stuen helt ut til ytterveggen, forklarer Jøsok.

Naturkreftene

I samspillsfasen med byggherre, arkitekt og Veidekke Entreprenør, ble det foretatt viktige grep for å gjøre prosjektet økonomisk gjennomførbart, før byggingen kunne settes i gang i oktober 2015.

Det var mange utfordringer og avgjørelser som måtte tas med tanke på en trinnvis utbygging som kan strekke seg langt frem i tid. Spenningen lå blant annet i å kunne temme naturkreftene i Larviksfjorden, her kan været innimellom være friskt. Mye av den innledende prosjekteringen dreide seg om å få bølgekreftene under kontroll. I stedet for å stenge bølgene ute, ble det i samarbeid med rådgivere og ekspertise på bølgeteknikk bestemt å legge ut en motfylling 32 meter fra land. Den skulle bryte bølgene før de treffer en etablert molo. Av samme grunn står det ytterste bygget på søyler. Her er det tilrettelagt for at det ved springflo i kombinasjon med høye bølger kan skylle vann over moloen og ned i kanalen bak.

Store grunnarbeider

– Å bygge i sjøen er noe annet enn å bygge på land, det er der utfordringen ligger. Utbyggingen krevde et omfattende fundamenterings- og grunnarbeid. Motfyllingen består av 80.000 kubikkmeter steinblokker som er mer fleksibelt enn en betongkonstruksjon. Poretrykket ble nøye holdt under oppsikt. Steinblokkene ble fylt på suksessivt fra en lekter – ikke for raskt, og ikke for mye – det kunne gitt grunnbrudd. Denne Jobben tok tre måneder og gikk vesentlig bedre enn det grunnundersøkelsene tilsa på forhånd, forteller Øyvind Styrvold, prosjektleder i Veidekke Entreprenør.

– Det er byggetrinn 1 som er den viktigste og mest utfordrende delen. Der måtte det legges et solid og godt grunnlag for den kommende bebyggelsen innenfor. Her brukte vi kompetansen til Veidekkes egen anleggsavdeling, legger Styrvold til.

Boligøyene er bilfrie, parkeringskjelleren under boligøya er bygget på utsprengt fjell og er pelefundamentert til fjell. Kjelleren og den beskyttende moloen utgjør fundamentet til boligene. Utligningsbassenget som er skapt på innsiden av moloen vil bidra til å fordrøye vannet som kommer innenfor ved større bølger eller ved springflo.

Men denne løsningen gir også en annen fordel. Ved at byggene i første rekke står på peler på moloen, betyr det at boligene i første etasje i andre rekke også får hav-
utsikt, ved at de får utsyn under lamellen foran seg.

Et lite Venezia

De fremtidige øyene og kanalene vil gi et yrende liv. Det legges opp til både piazzaer, badestrender og båtplasser. Hver øy vil ha et offentlig torg som skal være åpent for alle. Under byggene som står på pilarer og over bruene mellom øyene vil det gå en kyststi.

– Sjøparken har en beliggenhet og kvaliteter som det finnes få av andre steder i landet. Vi skal tilby en feriefølelse som skal gi muligheter for andre opplevelser i hverdagen. Vi ser for oss at vi vil bruke seks til åtte år på å få øyene, de landbaserte boligene og næringsarealene ferdige, avslutter Sanden.


Flere prosjekter