Sjøhagen Brygge

AskerEntreprenør

AskerEntreprenør

MERarkitektur

MERarkitektur

Rambøllogo

Rambøllogo

AKbyggservice

AKbyggservice

Stologo

Stologo

Profilco

Profilco

Lianlogo

Lianlogo

Byggogmal

Byggogmal

ØstfoldElektro

ØstfoldElektro

Vitasbygg

Vitasbygg

Sundolitt

Sundolitt

ParkAnlegg

ParkAnlegg

På Kambo i Moss kommune har Asker Entreprenør satt opp 46 rekkehus og en blokk med 52 leiligheter.

Fakta

Sted: Kambo i Moss kommune

Prosjekttype: Boliger

Byggherre: Sjøhagen Brygge 1

Byggherrerepresentant: AT Prosjekt

Totalentreprenør: Ø.M. Fjeld Asker Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 11.000 kvadratmeter

Arkitekt: Mer arkitektur

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Rådgivere: RIE: Rådgiverhuset l RIB, RIA, RIEn: Rambøll l RIBfy: Mer arkitektur l RIVA: Ingeniørfirmaet Svendsen & Co l RIG: Løvlien Georåd l RIBr: WSP Norge l RIV rør: Asplan Viak l RIV vent: Ventilasjonspartner

Underentreprenører og leverandører: Graving og utomhus: Park & Anlegg l Fasadepuss: AK Byggservice l Betong: Primekss Norge, Novo Entreprenør l Stålkonstruksjoner: Åkrene Mek Verksted l Flisarbeider: Bygg & Mal, Lars Aarum l Tømmerarbeider: Vitas Bygg l Parkett: Bo Andrèn l Glass/alu: H-Fasader l Port: Scanmark l Lås og beslag: Låsekspressen l Blikkenslager: Consolvo l Maler: EP bygg og maler l Byggevarer/kjøkken: XL Bygg l Rørlegger: Assemblin l Ventilasjon: Ventilasjonspartner l Elektroarbeider: Østfold Elektro l Heis: Schindler l Isolasjon i brunn: Br. Sunde l Oppmåling: Ingeniørfirma BIG l Spunt og peling: Berg & Grundsäkring l Trapper: TreTrapp l Vinduer: Lian Vinduer l Dører: Maxbo Proff Østfold l Taktekking: Byggpartner l Rekkverk: Profilco l Skilting: Kraftex l Gulvbelegg: OTG l Peis og ildsteder: Henriksen Brenselforr l Ståltrapp og franske balkonger: ØMF Smia l Treelementer: ARE Treindustrier l Skodder: Haugland Interiør l Solskjerming: Kvint Blendex l Sedum: Blomstertak l Branntetting: Firesafe l Sykkelbod: Weland l Brygge: Øst

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Asker Entreprenør startet byggearbeidet på Kambo i midten av februar 2020, kort tid etter første igangsettingstillatelse.

– Byggingen har stort sett gått som planlagt. Vi ble noe påvirket av pandemitiltakene samt vanskeligheter med å få utenlandske arbeidere hit. Mange av dem forsvant fra landet, og kom aldri tilbake. Men vi kom i mål med prosjektet til avtalt tid, sier prosjektleder Rune Bjørn Ekberg i Asker Entreprenør til Byggeindustrien.

Tiltalende grøntområder

Den 29. april var byggearbeidet ferdig, og de siste ukene har det blitt utført et nydelig arbeid utomhus. Det er opparbeidet grøntområder, og gangveier gjennom området der rekkehusene er etablert. Den attraktive beliggenheten rett ved sjøen, med utsikt mot Jeløya i vest, gjør Sjøhagen Brygge til et populært prosjekt.

Takterrasse på alle rekkehus

Blokken er fundamenter to tredjedeler på fjell, og en tredjedel på peler, mens rekkehusene er fundamentert en fjerdedel på fjell, og tre fjerdedeler på peler. I blokken er det fire etasjer i tillegg til parkeringskjeller. Rekkehusene har alle tre etasjer, og alle har terrasse i plan 3.

– Blokkfasaden har stopuss og en liten andel av panel, og rekkehusene har stopuss fasade. Innvendig er det god standard med enstavs eikeparkett, fliser på bad og vaskerom. I rekkehusene er det også flis i entre i tillegg til på bad, vaskerom og WC, sier Ekberg.

Blokkene har leiligheter fra 43 til 191 kvadratmeter, og rekkehusene har to størrelser; 122 eller 138 kvadratmeter.

Asker Entreprenør har også stått for all infrastruktur som vei, vann og avløp, pumpestasjon og veilys.

Planlagt 550 boliger

Prosjektleder for byggherren Sjøhagen Brygge 1, Tarjei Leisterud Olsen i AT Prosjekt, sier at det totalt vil bli syv-åtte byggetrinn med totalt 550 planlagte boliger i tillegg til noe næringsvirksomhet i området.

– Vi er veldig godt fornøyde med hvordan boligene har blitt plassert, og hvordan de flyter inn i terrenget. Vi har valgt å bruke en del farger på fasadene, og vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger på dette. Det er etablert et hyggelig bomiljø for småbarnsfamilier, samtidig som vi har en stor variasjon i kjøpegruppen. Det har vært en enorm respons for byggetrinn 1, så vi ser at prosjektet har truffet svært godt i markedet, sier Leisterud Olsen til Byggeindustrien.

Spennende arkitektur

I en e-post til Byggeindustrien skriver sivilarkitekt Maj Jøsok i Mer Arkitektur dette om prosjektet:

– Sjøhagen brygge 1 er første byggetrinn i transformasjon fra et tidligere industriområde til en ny, stasjonsnær bydel på Kambo. Innenfor en radius av 500 meter fra togstasjonen er det tilrettelagt for utvikling av cirka 550 boliger med noe næring og service. Området har attraktive kvaliteter i form av kystsone og naturområder.

Lokalisering mot fjord, infrastruktur og eksisterende boligfelt legger til rette for god stedsutvikling på en akse Moss- Kambo- Son- Oslo. Sikt og bevegelseslinjer mellom Kambo stasjon og fjorden sikres gjennom en ny miljøgate som ender i stedets sentrale møteplass - et vestvendt torg på den nye brygga. Det overordnede mål er å utvikle et boligområde med høy kvalitet, bruksmessig og arkitektonisk – et godt sted å være med et helhetlig miljø.

Rekkehus

Dette er Sjøhagen brygge sitt eneste rekkehusområde hvor 46 boliger er koblet sammen i rekker av 3-5 hus. Bebyggelsen ligger i et skrånende terreng og er formet med tanke på at samtlige takterrasser får gode solforhold og sikt til sjø. Husene ligger forskjøvet i forhold til hverandre både horisontalt og vertikalt for god tilpasning til terreng og uterom.

Husrekkene danner rammene rundt mindre tun/nabolag som er forbundet av en kjørbar gangvei som slynger seg gjennom feltet i en løkkestruktur.

Området skal i størst mulig grad holdes bilfritt, og de interne veiene er forbeholdt varelevering og utrykningskjøretøy. I tillegg er det stier mellom husrekkene som sikrer tverrforbindelser gjennom området og sikrer enkel tilgang til både strand og stasjon.

Tetthet mellom husene tilrettelegger for naboskap og fellesskap samtidig som private takterrasser gir rom for å trekke seg tilbake. De fleste rekkehusene har også et privat uteområde på terreng, og beliggenhet i kombinasjon med små sportsboder gir skjermede inngangspartier og variasjon på stedet. Fasader i farget puss gir identitet til de ulike rekkene og gjør det enkelt å orientere seg på stedet.

Omsorgsfull detaljering, gode materialer og nennsom terrengtilpasning er av betydning for opplevelsen av et godt og identitetsskapende bomiljø.

Leilighetsbygg

52 leiligheter er fordelt på to bygg i tre og fire etasjer.De to bygningskroppene ligger i overgangen mellom den nye kaifronten (dagens utfyllingsområde) og uberørt natur. Bebyggelsen tydeliggjør overgangen mellom den urbane bryggen og det myke og kuperte naturlandskapet.

På bryggen forholder bebyggelsen seg til en strammere kaifront og trappes ned til tre etasjer mot sjø. Mot naturområdet legger bygningskroppen seg inn mot terrenget og følger i større grad linjene i landskapet. Dette skaper en vifteform som danner en ramme rundt den lille steinstranda. «Viften» er orientert mot kveldssolen på sommerstid og vil være et lunt uterom for å nyte ettermiddagssol og solnedgang.

Byggene har pussede fasader i farger som harmonerer med elementer på stedet: sjø og svaberg.

Balkonger beriker arkitekturen gjennom sitt lys- og skyggespill og tilbyr solfylte uteplasser. Forhager gir mulighet for å dyrke vekster samtidig som de skaper et mykt og levende inntrykk mot gata og fremtidig bebyggelse.

Mellom de private uteplassene, felles lekeplass/uteopphold og strandsone, vil nivåforskjellene bidra til opplevelsen av privatliv samtidig som strandsonen og kyststien fremstår som tydelig offentlig og tilgjengelig for alle.

Hovedatkomsten via portrom i andre etasje innerst i «viften» skaper visuell kontakt mellom adkomst og sjø, og danner en vakker ramme rundt opplevelsen av «å komme hjem».


Flere prosjekter