Foto: Morten Røshagen/NCC

Sjøentreprenøren fikk havnekontrakt i Nordland

Sjøentreprenøren AS har inngått kontrakt med Meløy kommune i Nordland om mudringsarbeider for utdyping og utvikling av Reipå havn.

Reipå Havn i Meløy skal utvikles for framtidens fiskerinæring. I denne forbindelsen har Sjøentreprenøren vunnet entreprisen for del to av prosjektet «Utvikling Reipå Havn – Mudring», skriver NCC i en pressemelding.

Over et 4.650 kvadratmeter stort område er Sjøentreprenøren nå i gang med mudring av cirka 5800 kubikkmeter masser, slik at en utdyper havnen til nivå -4 LAT. Massene skal brukes som utfylling i en sjete - en undervannskonstruksjon av stein - som skal bli parkeringsplass for fiskerihavnen.

- Jobben i Reipå havn er en jobb som passer Sjøentreprenøren svært godt. Nå gleder vi oss til å komme i gang, sier daglig leder Terje Pettersen i Sjøentreprenøren i meldingen.

Sjøentreprenøren bruker mudringsfartøyet Caesar til selve mudringsjobben. Caesar vil grave alle massene opp i splittlekter, som vil fortløpende bli tømt av gravemaskin på land.

Arbeidene startet opp medio november, skal pågå i cirka to måneder, og har en verdi på rundt sju millioner kroner.