<p>Fryasletta: Ny E6 og den sørlige portalen til Hundorptunnelen. Lokalvegen går til høyre for E6 før den krysser under brua før tunnelen. (Foto: Terratec)</p>Harpefoss: Nærmest ser vi Håmårstad trebru som går over både jernbanen og E6. Litt lenger bort krysser jernbanen over E6 på Harpefoss jernbanebru. Lengst bort fører Harpe bru E6 over Lågen til vestsida av Gudbrandsdalen. (Foto: Terratec)Harpe bru krysser Lågen ved Harpefoss. Brua har fire kjørefelt. (Foto: Terratec)Krysset ved Harpefoss skole. Ved skolen (t.v.) er det opparbeidet skolebusstopp og parkeringsplass. (Foto: Terratec)Hardvollsmorka viltovergang, nord for Harpefoss skole. Oppå overgangen er det anlagt veg for grunneierne i området og for turgåere. Overgangen skal beplantes. (Foto: Terratec)Mellomsdokka rasteplass, for nordgående trafikk, ligger nede ved Lågen sør for Vinstra. Rasteplassen har en lang mur med små og store åpninger som er bundet sammen av ei blå linje i betong på toppen. (Foto: Terratec)Vinstra vegpark i Lomoen. På den store asfalterte flata til høyre blir det oppstillingsplass for 60 vogntog. Til venstre er blant annet bensinstasjon, hotell og rasteplass under bygging. (Foto: Terratec)Den sørlige portalen til Teigkampentunnelen, sør for Kvam. (Foto: Terratec)Kvam: Den nordlige portalen til Teigkampentunnelen, Kvam bru og kryssområde. (Foto: Terratec)Ny E6 nordover fra Kvam mot Sjoa. (Foto: Terratec)Ny E6 nordover mot Sjoa med Bjørkerusten viltovergang. (Foto: Terratec)Bjørkerusten viltovergang går over ny E6 sør for Sjoa. Overgangen skal beplantes. (Foto: Terratec)På Sjoa ender foreløpig ny E6. Her spleises ny og gammel E6 sammen. Nordgående trafikk skal gå under ny bru (konstruksjonen midt i bildet) mens sørgående går opp ny påkjøringsrampe og inn på ny E6. Det blir ikke trafikk over brua før etappe 2, Sjoa-Otta, er bygd. (Foto: Terratec)

Sjekk E6 Frya-Sjoa i fugleperspektiv

Store deler av strekningen E6 Frya-Sjoa begynner å bli ferdig. Her kan du se flyfoto av strekningen tatt i juli.

Fotograferingen startet i Frya i sør og gikk videre nordover mot Sjoa.

Statens vegvesen melder at det siktes mot vegåpning i midten av desember.