Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets mener deler av næringslivet vil slite med lønnsøkningen som LO og NHO er blitt enige om. Han tror det kan føre til økte priser, men ikke presse renta opp. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets mener deler av næringslivet vil slite med lønnsøkningen som LO og NHO er blitt enige om. Han tror det kan føre til økte priser, men ikke presse renta opp. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Sjeføkonom mener lønnsoppgjøret vil føre til prispress

Enigheten mellom LO og NHO i årets lønnsoppgjør kan føre til prispress, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.

– Hvis vi ser bort fra industrien og strømprodusentene, så går det ikke så bra i resten av næringslivet. De økte prisene mindre enn kostnadene steg i fjor, sier sjeføkonomen i Sparebank 1 Markets til NTB.

Med en lønnsvekst på 5,2 prosent, gir det disse bedriftene et klart press for å øke prisene, ifølge Andreassen. Han mener næringslivet utenom industrien vil slite med årets lønnsoppgjør.

Sjeføkonomen sier kombinasjonen av lønnsoppgjøret og økt produktivitet tilsier at inflasjonen over tid vil være langt over 2 prosent, som er inflasjonsmålet Norges Bank styrer etter. Men dersom strømprisene blir lavere, vil det bidra til å dempe inflasjonen.

Han mener likevel at oppgjøret ikke vil gi grunnlag for en større renteøkning enn det som allerede ligger i kortene.

– Norges Bank la til grunn en lønnsvekst på 5,1 prosent. Dette endrer ikke mye for dem, det er ikke slik at Norges Bank vil revurdere utsiktene for lønns- og prisveksten, sier Andreassen.

Han påpeker at det er vanskelig for alle å si noe sikkert om både inflasjonen og renteutviklingen. Men han oppfordrer folk til å ta høyde for en høyere rente.

– Vi kan utmerket vel få en boliglånsrente på 5-tallet. Innstill økonomien i dag på at rentene kommer opp. Bruk mindre penger og nedbetal ekstra på gjelden. For mange som har mye gjeld i dag, er det åpenbart det mest fornuftige, sier han.