SJ2

SJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 8.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 10.2.2022. 
Foto: Jonas AdolfsenSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 8.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 10.2.2022. 
Foto: Jonas AdolfsenSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 8.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 10.2.2022. 
Foto: Jonas AdolfsenSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 8.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 8.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 10.2.2022. 
Foto: Jonas AdolfsenSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 8.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 10.2.2022. 
Foto: Jonas AdolfsenSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 8.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 10.2.2022. 
Foto: Jonas AdolfsenSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 8.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 10.2.2022. 
Foto: Jonas AdolfsenSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 8.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 10.2.2022. 
Foto: Jonas AdolfsenSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 10.2.2022. 
Foto: Jonas AdolfsenSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 8.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 10.2.2022. 
Foto: Jonas AdolfsenSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 8.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 8.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienSJ2 i Drammen, SJ2 i Drammen, 8.2.2022.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Prodecon

Prodecon

Takstforum

Takstforum

Mjøndalen

Mjøndalen

Stologo

Stologo

Lianlogo

Lianlogo

I Bragernesåsen i Drammen har Pilares Eiendom AS latt oppføre et leilighetsbygg på en tidligere tennisbane. Selv om Pilares` kvalitet på utforming, materialer og utførelse ligger høyt, er lista denne gangen lagt enda et hakk høyere.

Fakta

Sted: Drammen

Prosjekttype: Leilighetsbygg

Byggherre: Pilares Eiendom

Prosjekterings-, Prosjekt-, byggeledelse: Prodecon

BRAS.: 1.013 kvadratmeter

Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser

Arkitekt: Solli Arkitekter

Interiørarkitekt: Paulsen & Nilsen

LARK: Bar Bakke

Rådgivere: SHA-koordinator utførelse: USBL Lier l RIB: Will Arentz l RIBR: Sweco Norge l RIVA: EM Teknikk l RIG: Georock l RI Vei, RIByFy: Rambøll Norge l Vibrasjonsmåling: Nexconsult l Rådgiver ventilasjon og utførende: Air Product Norge l RIE og utførende: SET Elektro l RIAKU: Brekke og Strand l Rådgiver nødlys og brannalarm: Nortek Security & Technology l Uavhengig kontroll: Takstforum

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: GL Larsen Entreprenør l Rør: Andersen & Aksenes Rørleggerbedrift l Mur-, puss- og flisarbeider: Mjøndalen Mur og Puss l Betongarbeid: POB Entreprenør l Tømrer: Østheim Entreprenør l Stikker: Oslo Oppmåling l Heis: GM Heis l Dører: Byggmakker l Vinduer: Lian Vinduer l Metallarbeid: Dan Blikk l Lås og beslag: Sikkerhet og Design R Bergersen l Gulv: Floor Factory

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Målet til Pilares er å levere unike leiligheter med eneboligkvaliteter, det blir gjerne i et marked der både betalingsevnen og -viljen er tilstede. SJ2 – prosjektnavnet etter Skipsbygger Jørgensens vei 2 – ligger sørvestvendt og solrikt i Bragernesåsen med utsikt over byen, og inneholder åtte leiligheter i størrelse fra 83 til 173 kvadratmeter.

Gode takhøyder

P-kjelleren er romslig med tanke på arealet til hver oppstillingsplass, men også i takhøyde; kjellerplanet er senket for å gjøre det mulig å kjøre inn med skiboks på taket. Her ligger også boder, vaskehall for bil og rom for sykkelvedlikehold og prepping av ski.

– Vi kjøpte tomta i 2015, og ønsket å oppføre et eksklusivt leilighetsbygg i et attraktivt småhus- og eneboligområde. Vi ønsket å ha søkelyset på gode løsninger og materialkvalitet, med godt voksne/seniorer som målgruppe, sier prosjekteier i Pilares Eiendom, Gaute Høyland.

Solli Arkitekter AS i Drammen har vært arkitekter, med et interiørkonsept utarbeidet av Paulsen & Nilsen. Reguleringsarbeidet var ferdig i 2017 og forberedende arbeider kunne begynne sommeren 2019.

Det tre etasjes høye boligprosjektet er lagt i sør/nord-retning, der byggets bakside går inn i fjellskjæringen mot øst. Det var en balansegang med tanke på å minimere innsyn, men samtidig som målet var maksimalt med utsyn.

– Vi hadde tro på at det var et behov for mer eksklusive leiligheter i Drammen. Vi traff bra på salgsstart og hadde sluttsolgt prosjektet før ferdigstillelse, forteller Høyland om leilighetene som lå i et prisleie fra 7,8 til 14 millioner kroner.

Det er ikke bare i p-kjellerne det er gode himlingshøyder; leilighetene har en netto takhøyde på 2,60, med dørhøyder på 2,30 meter. Ved å innpasse alle tekniske føringer, har man unngått sjenerende innkassinger i leilighetene.

Høyland forteller at tilvalgsprosessen bar preg av et spredt spekter av muligheter, der kundene skulle få en aktiv rolle i utformingen av sin egen leilighet.

– Det var ingen tilvalg som gikk på endring av planløsningene. Men leilighetene fremstår som svært romslige, med generøs takhøyde og rikelig med plass å bevege seg på. Den overordnede planløsningen har som mål å gi alle rom en følelse av luftighet, samtidig som de innehar en smart og funksjonell rominndeling, forteller han.

Eksklusive standard

Store fliser, møbelsnekrede innredninger, spesialdesignede lysplaner med lysanlegg fra tyske Flos, skreddersydde kjøkkenløsninger og hvitevarer fra Gaggenau, er blant standardleveransene i hver boenhet.

– Vi valgte å tilby kundene våre produkter med gode kvaliteter og bestandige overflater, sier Høyland.

Fasaden i SJ2 er utført i lys sekkeskurt murstein som gir en jevn overflate med klar tekstur som komplementerer husene i nabolaget. Høyland forteller at det er lagt ekstra vekt på utformingen av fellesarealene i prosjektet, og et parkmessig opparbeidet uteområde. Inngangspartiet er plassert som et naturlig midtpunkt, og både innvendig og utvendig har detaljene i fellesområdene fått ekstra omtanke.

SJ2 har eget geovarmeanlegg med varmepumpe, og et gassanlegg til gasspeiser.

Pilares Eiendom valgte denne gang en modell med en byggherrestyrt delentreprise, etter som man ikke lyktes med å komme helt i mål med en totalentreprise på et tilfredsstillende prisnivå.

– Når vi valgte å gå bort fra en standard totalentreprise, så sitter man jo med et mye større koordineringsansvar. Det blir flere ting å passe på til enhver tid, og mer krevende å plassere ansvar underveis, forteller Høyland.

Pilares X

– Det har vært en utfordring å håndtere alle grensesnittene, materialinnkjøp, prosjektering og koordinering på byggeplassen. Korona kom inn som en joker og var med oss i store deler av gjennomføringen, men vi hadde god kontroll på smitteverntiltak i prosjektet. Erfaringen med denne formen har vært krevende, men kvaliteten på sluttresultatet ble meget bra, sier han.

Pilares Eiendom betegner SJ2 som et Pilares X-prosjekt, et steg videre i High End-segmentet. Høyland mener erfaringen så langt tilsier at de godt kan utvikle dette segmentet videre.

– Det var mye lærdom i prosjektet som vi kan ta med oss. Det har vært et lærerikt og utfordrende prosjekt, som vi er veldig stolte av å ha gjennomført, oppsummerer Høyland.


Flere prosjekter