Sivilingeniør Marin hydrodynamikk

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Firma Multiconsult
FylkeTroms
Søknadsfrist06.05.2019

Avdeling Marin teknologi arbeider med marint fysisk miljø, marin hydrodynamikk og design av kystkonstruksjoner med spesielt fokus på arktisk teknologi og kaldt klima. Våre oppdrag dekker kyst- og offshore objekter som faste og flytende strukturer, kaier, moloer, oppdrettsanlegg og flytebroer. Vi arbeider aktivt med å utvikle våre egne unike spissverktøy og programkoder.

Vi har en variert kundebase med oppdrag for havnevesen, kystverket, Statens vegvesen, havbruks- og oppdrettsselskaper, oljeselskaper og andre utbyggere av infrastruktur i kystsonen og til havs.

Avdelingen har 30 ansatte, med en stor andel fagspesialister (ca 30 prosent på PhD nivå) og FOU aktiviteter med fokus på anvendelse i konkrete oppdrag.Vi ønsker å forsterke vår gruppe på marin og arktisk teknologi, og søker en erfaren og faglig sterk mariningeniør innen marin hydrodynamikk og CFD. Vi søker en dedikert fagperson som kan være en av våre nøkkelressurser innen dette fagfeltet, og som er i stand til å ta fagansvar i oppdragene.

Ansvar og oppgaver

 • Planlegge, utføre og styre et bredt spekter av marinteknologiske analyser
 • Bidra i avdelingens FOU aktiviteter, inkludert utviklingen av våre numeriske verktøy
 • Ha en nøkkelrolle i både en-faglige og tverrfaglige oppdrag
 • Samhandle med andre faggrupper og enheter i Multiconsult nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Høy faglig kompetanse innen marin hydrodynamikk og CFD (MSc eller PhD)
 • Gode kunnskaper og interesser innen metode- og verktøyutvikling
 • Erfaring med fullskala- eller laboratorieforsøk
 • Behersker norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Analytisk og strukturert
 • Naturlig faglig autoritet, evne til å stå for leveranser og faglige beslutninger
 • Evne til å se løsninger og muligheter

Vi tilbyr

Vi kan tilby spennende dager i utfordrende oppdrag, i samspill med svært kompetente medarbeidere. I tillegg tilbyr vi

 • Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie samt fri i romjulen og hele påsken
 • Moderne lokaler i nytt kontorbygg
 • Bedriftshytter, et aktivt bedriftsidrettslag og sosiale tiltak som bidrar til samhold og trivsel
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
 • Nærhet til flott natur og turmuligheter

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, anbefales det at vitnemål godkjennes av NOKUT (www.nokut.no).

For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med avdelingsleder Tim Fristedt, tlf 480 06 021 eller seksjonsleder Trine Lundamo, tlf 918 67 086.

Multiconsult Nord er lokalisert med regionskontor i Tromsø og kontorer i de 3 nordligste fylker samt på Svalbard. Vi er i dag totalt 185 medarbeidere. Regionen utfører flerfaglig rådgivning og prosjektering, inkludert kartlegging av fysisk miljø og grunnundersøkelser. Kompetansesenteret for kyst-, marin- og arktisk teknologi i Multiconsult er lokalisert til vårt kontor i Tromsø.

Søk stilling

Vis flere stillinger: