Fotomontasje: SINTEF Community

SINTEF vil la huseiere konkurrere om arkitekt

Huseiere som planlegger oppgradering av boligen kan nå konkurrere om arkitekter i et forskningsprosjekt fra SINTEF Community.

Det skriver SINTEF Community i en pressemelding fredag.

– I forbindelse med forskningsprosjektet Opptre skal vi gjennomføre en arkitektkonkurranse der målet er å utvikle nytenkende løsninger for oppgradering mot nesten nullenerginivå, med fokus på arkitektur, bokvalitet, energibruk, energiproduksjon, karbonfotavtrykk og lave kostnader, sier seniorforsker Anne Gunnarshaug Lien i SINTEF.

Forskerne ønsker, ifølge pressemeldingen, å komme i kontakt med boligeiere som vil stille sin bolig til disposisjon for konkurransen. Svarene fra de som melder sin interesse, vil i første runde bli brukt som grunnlag for å velge ut mellom tre og seks hus til arkitektkonkurransen.

Å delta innebærer å stille boligen til disposisjon for arkitektkonkurransen. Det betyr for det første å gi oss tilgang til informasjon om huset. Videre ønsker vi å komme på besøk for å intervjue deg eller dere om hvordan huset fungerer i dag, og om hvilke planer dere har for oppgraderingen, sier Lien.

I løpet av konkurranseperioden må deltakerne også være i dialog med arkitektteamene om ønsker og behov for oppgradering av huset. Til gjengjeld vil vinnerne få et arkitekttegnet skisseforslag. Forslaget vil være kostnadsberegnet, og det blir gitt en grundig vurdering av mulighetene for oppgradering av huset med forbedret energistandard, bokvaliteter og arkitektonisk uttrykk, skriver SINTEF.

Prekvalifisering for arkitekter vil bli utlyst på Doffin i september. Arkitektkonkurransen gjennomføres i samarbeid med Enova og NAL.