Gjenbruk av byggematerialer er effektiv ressursbruk, men i Norge ender brukt teglstein som regel opp som avfall. Foto: Fredrik Slapø

Sintef vil at det skal brukes gammel murstein i nye bygg

Sintef og byggenæringen ser på hva som skal til for at teglstein fra bygninger som rives, brukes på nytt.

Bygg- og anleggsnæringen står for 14 prosent av norske klimagassutslipp og en fjerdedel av både råvareforbruket og avfallet, skriver Sintef i en pressemelding.

Betong og tegl står igjen for brorparten av avfallet fra rivingsprosjekter. Sintef skriver at det er mest miljøvennlige å å rehabilitere bygg istedenfor å bygge nytte. Hvis bygget ikke kan rehabiliteres derimot, er det mest miljøvennlig å gjenbruke materialene andre steder. 

- Vi får mange forespørsler om gjenbruk av tegl. Alt fra nedplukking og ombruk i samme prosjekt, til folk som har ulike forretningsideer for salg av ombrukstegl, forteller forsker Fredrik Slapø i Sintef.

Han leder prosjektet Ombruk av tegl. Målet til prosjektet er å kartlegge gjenbrukspotensialet til tegl og gi bransjen bedre råd.

Gjenbruk betyr effektiv ressursbruk og mindre avfall, men foreløpig er det ikke stor økonomisk gevinst å hente.

- Regelverket må tilpasses gjenbruk og sirkulærøkonomi, og vi må få god nok kunnskap om den brukte steinen før den kan tas i bruk i stor skala, sier Slapø.

Gjenbruksmateriale med egen standard

For å bruke tegl er det ifølge Sintef avgjørende med ordninger som dokumenterer materialegenskapene.

I oktober 2020 ble en standard for dokumentasjon av produktegenskaper for ombrukstegl, en såkalt European Assessment Document for Re-cycled clay masonry units, godkjent av EU.

Ombrukstegl er dermed den første og hittil eneste brukte byggevaren som kan CE-merkes. Det betyr at den kan omsettes og markedsføres lovlig i EU og EØS.

SINTEF har allerede fått en søknad fra et norsk firma som vil få utarbeidet produktdokumentasjon for ombrukstegl.

Kan også gjenvinnes

For å kartlegge egenskapene til brukt tegl, har forskerne gjennomgått hundrevis av rapporter fra SINTEFs eget skade- og testarkiv. Målet er få et bilde av hvilken type skader tegl har vært utsatt for, og dermed hva man må se etter når stein skal gjenbrukes.

Hvis det er ikke er mulig å gjenbruke steinen, er neste alternativ gjenvinning. Teglstein kan gjenvinnes til flere formål, blant annet som tilslag i betong og om fyllmasse i veibygging.

- I juli 2020 ble avfallsforskriften og byggteknisk forskrift endret slik at det er lettere å bruke knust tegl til disse formålene, fremfor å deponere det. Disse bruksområdene ønsker vi også å se nærmere på, sier forskeren.