Illustrasjonsfoto: pixabay.com

SINTEF: Trenger mer systematikk i møte med klimakrisen

En ny forskningsrapport antyder et behov for mer standardisert og systematisk innsamling av data for å kunne bedre klimatilpasningen av bygninger og infrastruktur.

Det skriver SINTEF Byggforsk i en pressemelding denne uken. 

Flom og overvann er, ifølge SINTEFs tall, de dyreste naturkatastrofene i verden, og kostnadene forventes å øke ytterligere på grunn av urbanisering og klimaendringer. Data fra tidligere overvannshendelser, kan da bli et viktig underlag for å forebygge slike hendelser og fremme klimatilpasning i planlegging, skriver forskningsinstituttet.

– I prosjektet Klima 2050 har vi nylig gitt ut en rapport som gjennomgår ulike tilnærminger for innsamling og analyse av data, og vurderer utnyttelsesnivå og tilgjengelighet til data mot behov, sier seniorforsker Nathalie Labonnote ved SINTEF Byggforsk.

Klima 2050-rapporten kan lastes ned her.

Studien viser at data er spredt rundt hos en heterogen gruppe av aktører som har ulik motivasjon, ulike behov og ulike nivåer av databehandling, skriver SINTEF i pressemeldingen.

– På generell basis kan vi si at ulike aktørers behov ikke har blitt undersøkt og definert systematisk nok, sier Labonnote.

– Videre arbeid i Klima 2050 vil blant annet se på hvordan vi mer effektivt kan utnytte tilgjengelige datakilder og utforske alternative datakilder, fortsetter hun.

Når det gjelder internasjonale flomdatabaser, er det fortsatt en betydelig etterspørsel etter en standardisert og systematisk innsamling av flomdata med definerte og dokumenterte prosedyrer, heter det i meldingen fra SINTEF Byggforsk.

For nasjonale, overvannsrelaterterte databaser er det også et betydelig oppgraderingspotensial; fra levering av passive rådata til levering av kunnskapsdrevne beslutningsstøtteverktøy, skriver forskningsinstituttet.