Fredrik Selmers vei 5 er pilot i prosjektet SirkBygg. Illustrasjon: Grape Architects. Illustrasjon: Grape Architects

Fredrik Selmers vei 5 er pilot i prosjektet SirkBygg. Illustrasjon: Grape Architects. Illustrasjon: Grape Architects

SINTEF: Nye bygg må utformes for framtidig demontering og ombruk

For å nå klimamålene må det bygges mindre nytt og gjenbrukes mer, mener SINTEF. Men gjenbruk er fortsatt mye dyrere enn å bygge med nye materialer. Det vil de gjøre noe med.

– Det skyldes blant annet manglende insentiver og tilrettelegging, manglende markedsplass for brukte bygningsdeler og et utydelig regelverk, sier forskningsleder Ann Kristin Kvellheim i SINTEF i en pressemelding.

Kvellheim leder deler av FoU-arbeidet i prosjektet SirkBygg. Prosjektet har som mål at det skal bli enklere og billigere å bygge for fremtidig demontering og ombruk.

– For å få dette til trenger vi nye prosesser, metoder, produkter og forretningsmodeller, sier hun.

Gjennom pilotprosjekter skal de utvikle løsninger som gjør nybygg til gode donorbygg. Det betyr at det skal være enkelt, trygt og lønnsomt å demontere og ombruke bygningsdelene i stedet for å rive. I tillegg skal klimagassutslipp, ressursbruk og avfall reduseres med nitti prosent sammenlignet med riving og bruk av nye materialer i nybygg.

Forskningen vil ifølge pressemeldingen konsentrere seg om store byggesystemer i stål, betong og tre. Målet er å finne demonterbare løsninger som innebærer minimal ressursbruk. Forskerne vil undersøke alternativer til sveising, plasstøping og liming, og dermed utfordre noen av de etablerte måtene å bygge på.