Norske hus må tåle enda mer regn i tiden som kommer. Foto: Tore Kvande / SINTEF

SINTEF: Mer regn og bedre regelverk gir andre typer byggskader

Skjerpede krav til lufttetthet gir færre skader fra luftlekkasjer og kondensering, men mer regn gjør at andelen nedbørsskader øker.

Det viser en gjennomgang som SINTEF har gjort av byggskader de siste årene, skriver forskningsinstituttet i en pressemelding mandag.

– Ved å studere skadesaker i arkivet får vi en bedre forståelse av hva som forårsaker skader og hvilke bygningsdeler som er mest utsatt, sier sivilingeniør Nora Schjøth Bunkholt i SINTEF.

Forskningsinstituttet har, ifølge pressemeldingen, analysert byggskader i Norge i over 60 år, og byggskadearkivet gir dermed god innsikt i skadeutviklingen.

Sammen med professor Tore Kvande ved NTNU har Bunkholt sammenliknet skadene de siste fire årene med rapporterte skader i perioden 1993 til 2002. Analysen viser at andelen skader forårsaket av nedbør er nesten doblet, mens andelen skader på grunn av fuktig inneluft er omtrent halvert.

Nesten tre av fire skader undersøkt av SINTEF de siste årene, skyldes fukt. Nedbør kan knyttes til mer enn 40 prosent av skadene. Til sammenlikning skyldes bare en tiendedel av skadene fuktig inneluft, for eksempel via luftlekkasjer ut i konstruksjonen, skriver SINTEF.

Skjerpede krav til lufttetthet har ført til bedre utførelse av dampsperre- og vindsperresjikt. Når bygningene bygges tettere og i tillegg er bedre ventilert, reduseres andelen skader på grunn av luftlekkasjer fra inneluft og kondens.

– Samtidig kan kraftigere og hyppigere nedbør være en årsak til økningen i skadesaker der inntrenging av fukt fra nedbør er involvert. Trenden vi ser i SINTEFs byggskadearkiv samsvarer med Finans Norges statistikk over forsikringssaker, forteller Bunkholt.

Skader i klimaskallet utgjør over 70 prosent av de undersøkte skadetilfellene, og mange skader er knyttet til takkonstruksjoner.

I 1993-2002 ble 40 prosent av takskadene registrert for skrå tak, mens 20 prosent gjaldt flate, kompakte tak. I perioden 2017-2020, derimot, er over 30 prosent av takskadene knyttet til flate kompakte tak, skriver SINTEF. I tillegg er 40 prosent av takskadene knyttet til kompakte terrasser. Til sammen utgjør skader på flate, kompakte konstruksjoner omtrent tre fjerdedeler av alle de rapporterte takskadene i perioden.

– Dette kan gjenspeile at det bygges langt flere kompakte takkonstruksjoner i dag, men undersøkelsen tyder også på at denne typen konstruksjoner kan være utfordrende å bygge riktig og sikkert mot inntrenging av vann utenfra. For eksempel er svært mange av skadene på terrasser knyttet til inntrenging av nedbør, sier Bunkholt.

Undersøkelsen er gjennomført i FoU-prosjektene Verktøykasse for klimatilpasning av boliger og SFI Klima 2050, som er finansiert av Forskningsrådet og partnerne i prosjektene.