Fra testanlegget til Preem i Lysekil. Foto: Preem

SINTEF med i oppstarten av Sveriges største CO2-fangstanlegg

26. mai ble Sveriges største testanlegg for fangst av CO2 ved Preems raffineri i Lysekil igangsatt. I pilotprosjektet "Preem CCS" vil hele verdikjeden analyseres, fra fangst til lagring av CO2. Prosjektet skal legge til rette for at flere selskaper kan bruke teknologien og redusere CO2-utslippene.

- Jeg er glad for at SINTEF kan bidra til utvikling av hele verdikjeden i dette viktige svensk-norske CCS-samarbeidet. SINTEF har jobbet med CO2-håndtering i mer enn tretti år, som vi nå kan bruke for å bidra til utslippskutt i Sverige, og samtidig styrke den norske satsingen for å realisere et fullskalaprosjekt for CO 2-håndtering, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF, i en pressemelding.

I pilotprosjektet vil hele verdikjeden evalueres; fra fangst på raffineriet, lokal lagring, transport på skip til det planlagte mellomlageret utenfor den norske vestkysten og derfra i rør til selve lagringen i undergrunnen.

- Testanlegget vil i 2020 fange opp CO2 fra røykgassene som kommer fra Preems hydrogengassanlegg ved Lysekil-raffineriet. Resultatene fra pilotprosjektet vil bli offentliggjort, for at flere skal kunne bruke teknologien og redusere deres CO 2-utslipp, heter det i meldingen.

- Vi ser karbonfangst og -lagring som et viktig tiltak for å redusere globale karbonutslipp. For Preem kan et fullskala CCS-anlegg i utgangspunktet redusere utslippene fra Lysekil-raffineriet med 500.000 tonn per år, som er nær en tredjedel av raffineriets totale CO 2 -utslipp, sier Petter Holland, administrerende direktør i Preem i meldingen.

Selve lagringen av CO2 er planlagt å finne sted i Norge.

- Preem skrev i fjor under en intensjonserklæring om å samarbeide med Northern Lights-prosjektet. Northern Lights er et prosjekt der Equinor, Shell og Total utvikler transportkjeden med skip, mellomlager på land, samt rørtransport og injeksjon til en formasjon som er egnet for permanent CO2 -lagring under Nordsjøen, står det å lese i meldingen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Preem, Aker Solutions, Chalmers teknologiske universitet, Equinor og SINTEF. Det svenske energibyrået og det norske forsknings- og utviklingsprogrammet CLIMIT bidrar med finansiering