SINTEF anbefaler å øke bredden på parkeringsplasser fra 2,5 til 2,6 meter. Foto: Øivind Sæther
SINTEF anbefaler å øke bredden på parkeringsplasser fra 2,5 til 2,6 meter. Foto: Øivind Sæther

SINTEF anbefaler å øke bredden på parkeringsplassene

Bilene våre har blitt bredere, og nå anbefaler SINTEF å øke bredden på parkeringsplassene.

– Dimensjonering av parkeringsplasser har vært gjenstand for diskusjon i mange byggeprosjekter, og det er et økende antall tvistesaker i boligkomplekser. En vesentlig grunn er at personbilene har blitt bredere i løpet av få år, med uheldige følger spesielt i forbindelse med parkering i parkeringsanlegg. Som en konsekvens av dette, anbefaler SINTEF å øke bredden på parkeringsplasser fra 2,5 til 2,6 meter, skriver SINTEF i en pressemelding.

Revidert
De har nå revidert en anvisning som gir anbefalinger om utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg for personbiler, inkludert parkeringsplasser for forflytningshemmede (HC-plasser).

Anbefalingene gjelder for både boligbebyggelse og andre typer bebyggelse og virksomheter. Med parkeringsanlegg menes parkering på opparbeidet uteareal (terreng) og parkering i og på byggverk som garasjer, parkeringskjellere, parkeringshus og parkering på tak.

– Én ting er at man må kunne kjøre inn og ut av en parkeringsplass på en grei måte. Men når bilen er parkert må man også ha plass til å åpne dørene, slik at man kan komme inn og ut. Dette gjelder alle bilens dører. Vi mener det ikke er funksjonelt om bilen må tømmes for passasjerer og gods før man kan parkere. Da kan man fort komme i en situasjon der trygg plassering av barn og bikkjer, bager og utstyr mens man kjører inn og ut av plassen, blir vanskelig, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF i meldingen.

– Én ting er at man må kunne kjøre inn og ut av en parkeringsplass på en grei måte. Men når bilen er parkert må man også ha plass til å åpne dørene, slik at man kan komme inn og ut. Dette gjelder alle bilens dører, sier han.

Ifølge SINTEF innebærer funksjonell parkering at alle kan sitte i bilen til den er parkert, noe som også vil bidra til å redusere risikoen for alvorlige ulykker i parkeringshus.

– Dette er en utvikling som skjer parallelt i flere andre land. For eksempel økte de tyske anbefalingene fra 2,50 til 2,65 meter bredde tidligere i år, forteller Kirkhus.

Søyler
SINTEF peker på at mange konflikter i forbindelse med innendørs parkeringsanlegg dreier seg om plassbehov ved søyler. Søylene kan gjøre det vanskelig å manøvrere, de kan stå i veien for åpning av bildører, og de kan være til hinder når man skal forlate en parkert bil.

– Den reviderte anvisningen er utvidet med klare anbefalinger for hvordan slike utfordringer bør håndteres. Anvisningen er også tydeligere på plassbehov ved enden av en parkeringsgate og for plasser rett innenfor en port, sier Kirkhus videre.

SINTEF skriver at det likevel er mye som er uendret i den nye anvisningen, som dybden på parkeringsplassene, bredden på manøvreringsfeltet mellom plasser og dimensjonering av HC-plasser.

Anvisningen omhandler ikke bygningstekniske forhold. 

– Den angir imidlertid forhold som det er viktig å ivareta i garasjeanlegg, som brannsikkerhet, ventilasjon og håndtering av fuktighet. Også forhold for utendørs parkeringsanlegg er omtalt. I motsetning til den gamle anvisningen, sier den reviderte ingenting om behovet for antall parkeringsplasser, eller om de skal være innen- eller utendørs, skriver SINTEF.

– Dette er politiske og markedsmessige spørsmål som er utenfor SINTEFs mandat å vurdere, sier Kirkhus.

Anvisningen er spisset mot personbil-parkering. 

– Vi jobber nå med en egen anvisning om sykkelparkering, som vi håper å utgi om ikke lenge, legger Kirkhus til.