Illustrasjon av dypvannskai i Mo i Rana. Ill. Rana Kommune/Rana Utvikling

Illustrasjon av dypvannskai i Mo i Rana. Ill. Rana Kommune/Rana Utvikling

Sikret seg kontrakt for innseiling og dypvannskai Mo i Rana

Vest Betong blir hovedentreprenør for prosjektet rundt byggingen av ny innseiling og dypvannskai Mo i Rana.

– Vi er svært fornøyde med å kunne inngå denne kontrakten. Vest Betong har solid erfaring og gjennomføringsevne for denne typen arbeid. Eksempelvis har de nettopp ferdigstilt en 720 meter lang kai ved Flatholmen for Ålesund havn med et godt resultat, sier senioringeniør Martin Fransson fra Kystverket som leder samarbeidsprosjektet, via en pressemelding.

– Totalt kom det inn åtte anbud i konkurransen, der Vest Betong hadde det beste tilbudet i forholdet mellom pris og kvalitet, heter det i meldingen. Kontraktsverdien er på cirka 350 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Arbeidet starter nå i april, og skal etter planen være ferdigstilt sommeren 2026.

– Vi er veldig glade for å ha vunnet frem i en tøff konkurranse og ser nå frem til å få komme i gang med arbeidene her i Mo i Rana, sier Bjørn M. Dahl, prosjektleder for Vest Betong, i meldingen.

«Innseiling og dypvannskai Mo i Rana» er et samarbeidsprosjekt mellom Kystverket og Rana kommune via kommunens selskap Mo i Rana Dypvannskai AS. Prosjektet består av flere delprosjekter i Ranafjorden og Mo i Rana havn.

Kystverkets del av prosjektet omfatter å etablere nye navigasjonsmerker i farleden i Ranfjorden og å utdype foran Toranesterminalen, mens Rana kommune skal etablere en ny dypvannskai på Langneset ved Rana industriterminal.

– Prosjektet har stor betydning for hele Helgelandsregionen. Rana kommune er en av de største industrikommunene i Nord-Norge. Industribedrifter stiller økte krav til havnefasiliteter og farleden, og dette prosjektet gjør oss mer aktuell for etablering av ny industri i tillegg til at den allerede etablerte industrien får et løft når det gjelder logistikk over havn, sier Stig Frammarsvik, kommunaldirektør for tekniske tjenester i Rana kommune, i meldingen.

Samarbeidsavtale mellom Kystverket og Rana kommune ble inngått i 2023.