Seismisk aktivitet på Reykjanes-halvøya på Island har skapt store ødeleggelser på blant annet veinettet. De islandske veimyndighetene jobber for å holde veiene åpne for hjelpemannskaper. Foto: Valgarður Guðmundsson / Vegagerðin

Sikrer fluktveiene før magmaen bryter gjennom: – Det er ikke trygt

På Reykjanes jobber de islandske veimyndighetene på spreng for å stenge av der de må og reparere der de kan, slik at innbyggere og hjelpemannskaper har en trygg vei ut av området om katastrofen skulle inntreffe.