Eivind Handrum, teknisk produktsjef fug & lim i Sika Norge. Foto: Sika
Eivind Handrum, teknisk produktsjef fug & lim i Sika Norge. Foto: Sika

Sika lanserer Purform

Sika lanserer nå konseptet Purform som er en polyuretan-teknologi som skal forbedrer kvaliteten og redusere innholdet av isocyanater innen fuging og liming.

– Med Purform polyuretan-teknologi setter Sika nok en milepæl når det gjelder bærekraftig produktutvikling. En slik teknologi gjør det mulig å redusere innholdet av monomere isocyanater i fugemasse, lim og fugeskum under 0,1 prosent. Dermed oppfyller Sika den nye REACH-forskriften om bruk av kjemikalier. Vi er opptatt av at produktene skal være trygge å bruke, ingen krav til spesiell opplæring, og ikke minst med fokus på folks helse, sier Eivind Handrum, teknisk produktsjef fug & lim i Sika Norge i en pressemelding.

Sika lanserer tre produkter i februar 2022 som oppgraderes med Purform-teknologi. Nyhetene er Sikaflex-11 FC Purform, Sikaflex PRO-3 Purform gulvfuging, og Sika Boom-463 Evolution fugeskum.