Illustrasjon av den nye toløpstunnelen på E136 Breivika-Lerstad. Illustrasjon: Statens vegvesen / Red Ant
Illustrasjon av den nye toløpstunnelen på E136 Breivika-Lerstad. Illustrasjon: Statens vegvesen / Red Ant

Signerte milliardprosjekt på E136

NCC har inngått kontrakt med Statens vegvesen for bygging av ny firefelts innfartsvei til Ålesund med 2,6 km tunnel på strekningen Breivika – Lerstad i Møre og Romsdal.

Ny innfartsvei til Ålesund på 3,3 km er det største og mest omfattende prosjektet i Bypakke Ålesund. Kontrakten har en verdi på nærmere 1.48 milliarder kroner, skriver NCC i en pressemelding.

– Dette er et svært viktig prosjekt for både Statens vegvesen og Bypakke Ålesund. Vi er glade for å få NCC med oss på laget, og den nye vegen vil sikre en effektiv og framtidsrettet trafikkavvikling inn mot Ålesund sentrum, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen i meldingen.

– Prosjektet passer spesielt godt med NCCs kompetanse innen vei- og tunnelbygging, og sammen med Statens vegvesen har vi kommet frem til en plan som legger til rette for et godt samarbeid. Vi er glade for tilliten vi har fått og ser frem til å starte arbeidet med dette viktige prosjektet, sier Per Jonsson, leder for NCC Infrastructure Norway i samme melding.

Den nye veien vil i hovedsak gå i en tunnel i to løp på 2,6 kilometer, og vil avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Lerstadtunnelen får to kjørefelt i hver retning, og det blir rømningsveger mellom de to løpene for hver 250 meter. Tunnelen blir den første toløpstunnelen i Møre og Romsdal fylke, og den vil avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det skal også bygges nytt toplansskryss i vest, ved Lerstad, og det blir ny gang- og sykkelvei på hele strekningen.

– Denne kontrakten passer godt med NCCs brede kompetanse og erfaring innen komplekse tunnel- og infrastrukturprosjekter. Nå ser vi fram til å sette i gang arbeidene, sier Aage Lien, leder for Region Tunnel og Tung Masseforflytning i NCC Infrastructure.

NCC Norge var en av fire leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og det var NCC som hadde lavest konkurransesum og dermed best forhold mellom pris og kvalitet. Anleggsstart er planlagt i februar/mars 2024, og prosjektet skal ferdigstilles i 2027, opplyser NCC.