Kontrakten ble signert av administrerende direktør i Anno museum, Sven Inge Sunde og daglig leder Øystein Nordal i Martin M. Bakken.  Foto: Jonathan Hagaløkken/Anno.
Kontrakten ble signert av administrerende direktør i Anno museum, Sven Inge Sunde og daglig leder Øystein Nordal i Martin M. Bakken. Foto: Jonathan Hagaløkken/Anno.

Signerte kontrakt for historiesenter: – Vårt største prosjekt framover

Martin M. Bakken skal bygge Regionalt historiesenter for Anno museum på Domkirkeoddeni Hamar. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise og kontraktsverdien er på 220 millioner kroner.

Martin M. Bakken AS vant anbudet i konkurranse med tre andre entreprenører. Klargjøring av byggeplassen, inkludert rivearbeider, vil starte i mai, og grunnarbeidene er planlagt med oppstart i juli. 

31. oktober 2025 skal det ferdige bygget overleveres til Anno, opplyser Anno i en pressemelding.

- Vårt største prosjekt

– Vi er veldig glade for at vi skal få bygge Regionalt historiesenter. Dette er et prestisjeprosjekt, og veldig spennende, sier Even Antonsen, prosjektleder i Martin M. Bakken.

– Dette vil være vårt største prosjekt framover, tilføyer daglig leder Øyvind Nordal.

Administrerende direktør Sven Inge Sunde i Anno museum, ser fram til å komme i gang med byggingen.

– Og ikke minst ser vi fram til å ønske publikum velkommen i 2026. Den nasjonale verdien av prosjektet er stor, og det er mange som følger med på det vi gjør, sier han.

I byggeperioden vil arbeidet pågå for fullt med prosjektering av utstillinger i to etasjer, utvikling av tjenestetilbud, etablere ny organisering for nye oppgaver, og ikke minst skal det flyttes ni kilometer med arkivmateriale fra Statsarkivets nåværende lokaler i Hamar sentrum, skriver Anno i meldingen.

Danske arkitekter

"En svevende overdekning, et shelter over landskapet." Slik beskrev arkitektene Kasper Lorentzen og Kristian Langkilde sitt vinnerutkast til nytt museumsbygg på Domkirkeodden, «Shelter», da de vant arkitektkonkurransen i 2021.

Da Anno innledet samarbeid med Arkivverket ble prosjektet utvidet til å bli et regionalt historiesenter, og de danske arkitektene tegnet til de økte arealene dette krevde, ifølge Anno.

Nytt museumsbygg på Domkirkeodden i Hamar er tegnet av arkitektene i Atelier Lorentzen Langkilde fra København. Illustrasjon: Atelier Lorentzen Langkilde.
Nytt museumsbygg på Domkirkeodden i Hamar er tegnet av arkitektene i Atelier Lorentzen Langkilde fra København. Illustrasjon: Atelier Lorentzen Langkilde.

Første i sitt slag

Det regionale historiesenteret blir det første i sitt slag og er et nasjonalt pilotprosjekt, der Anno museum samarbeider med Arkivverket. Museum og arkiv samles til én felles inngang til kulturarven, som setter ulike typer kulturarvmateriale inn i en større sammenheng, øker formidlingen, bedrer tilgjengelighet, og sikrer lokal og regional stolthet og anvendelse av viktig historisk materiale. Senteret skal bli en arena for teknologiutvikling, og bidra til økt forskning og faglig dialog, står det i meldingen.