Illustrasjon: LPO arkitekter/Norconsult/Archus på oppdrag for Avinor

Illustrasjon: LPO arkitekter/Norconsult/Archus på oppdrag for Avinor

Signerte flyplasskontrakt på 3,3 milliarder

Avinor og Peab Anlegg AS har mandag signert den endelige avtalen for byggingen av rullebane og store tilhørende anlegg – kalt «flyside» – på nye Bodø lufthavn.

Partene har vært gjennom en nær ni måneder lang samspillsfase, og er nå enige om detaljene og målprisen for denne delen av prosjektet, skriver Avinor i en pressemelding.

Etter at Peab Anlegg AS ble tildelt kontrakten i juni i fjor, har partene vært gjennom samspillsfasen der man har optimalisert løsninger og gjennomføring av anleggsarbeidene. Også Peabs rådgivere og samarbeidspartnere Cowi og Leonard Nilsen & Sønner (LNS) har vært sterkt involvert i arbeidet. Samarbeidet har ført til en rekke forbedringer i prosjektet, i tillegg til at enkelte svakheter fra forprosjektet er blitt håndtert. Samarbeidet har derfor fungert slik samspillsentreprisen la opp til.

Kontrakten som ble undertegnet i dag har en ramme på nær 3,3 milliarder kroner, og omfatter blant annet bygging av rullebaner, taksebaner og flyoppstillingsplasser. Beløpet er indeksregulert fra 2020-kroner, og inneholder også noen tillegg som ikke var omfattet av forprosjektet eller den eksterne kvalitetssikringsrapporten (KS2) fra juni 2021.

– Det er svært gledelig at vi i dag kan signere en omforent og endelig kontrakt for anleggsarbeidene for den nye lufthavnen i Bodø, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor i meldingen. 

– Vi hadde god tro på samspillsentreprise som kontraktsform for denne utbyggingen. For Bodø har samspillet gitt oss løsninger som blant annet gjør at vi øker målsetningen for miljøsertifisering av anleggsarbeidene fra BREEAM Very Good til Excellent. Det vil i så fall være første gang at Avinor når denne målsetningen for en av sine anleggsutbygginger, legger han til.

– Dette er en historisk avtale og den største kontrakten Peab Anlegg i Norge har inngått noensinne. Jeg vil takke Avinor for tilliten og det tette samarbeidet i første fase av prosjektet. Nå ser vi fram til å gå i gang med byggingen av lufthavnen som vil være et stort løft for hele Bodø-regionen, sier Johan Hansson, som er administrerende direktør i Peab Anlegg Norge i samme melding.

De forberedende anleggsarbeidene for flysidedelen av utbyggingen startet i februar. Arbeidene har bestått i å fjerne skog og vegetasjon, prøvesprengninger og riving av gamle militære bygninger som står i veien for utbyggingen. I tillegg er annen teknisk infrastruktur og rigging av området blitt gjennomført.

Den andre store entreprisen for bygg av passasjerterminalen og enkelte andre driftsbygg ble torsdag tildelt entreprenøren HENT AS. Her vil samspillfasen starte umiddelbart etter klagefristens utløp.