Ronny Graskopf, Lærling Øst (f.v.), Knut Asper i Murmesterens forening Oslo, John Arve Eide som er fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune, Harald Hansen i Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus og Birger Knutsen i Malermesternes opplæringskontor

Signerte avtale som garanterer elever læreplass

Akershus fylkeskommune og fem opplæringskontorer inngikk mandag en avtale om læreplassgaranti for elever innen bygg og anlegg.

- Samarbeidsprosjektet vil gi elever som søker yrkesfag et mer forutsigbart utdanningsløp og gi bedre oppfølging i overgangen mellom skole og læretid, sier John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring

Avtalen er en videreføring av et pilotprosjekt som har pågått i tre år, hvor bygg- og anleggselever som oppfyller ulike kriterier knyttet til fravær, karakterer og generell motivasjon for faget kan vite sikkert at de får en læreplass ved endt opplæringsløp i skolen.

Opplæringskontorene som skrev under avtalen mandag er Murmesternes forening Oslo Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus, Lærling Øst, BYGGOPP og Malermesternes opplæringskontor.

Fem kriterier

Daglig leder Harald Hansen i opplæringskontoret for

Harald Hansen

tømrerfag i Oslo og Akershus mener avtalen bidrar til å løfte rekrutteringen i byggebransjen.

- Det er behov for en slik avtale. Den gir et tydelig signal til både elever og foreldre om at så lenge man gjør det man skal på skolen, så blir du tatt i godt imot av arbeidslivet, sier han.

Her er kriteriene elevene må oppnå for å få garantert læreplass:

  • Maksimalt 10 dager fravær inklusivt timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2).
  • Alle fagene må være bestått
  • I programfagene skal man ha oppnådd karakteren 3 eller høyere
  • Gjennomført deler av yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift. Minimum 2 uker på Vg2
  • Vise motivasjon og interesse for faget ved et intervju mot slutten av VG2, og være aktiv søker til læreplass.

Ikke for strenge krav

Hansen sier han har fått tilbakemeldinger fra elever om at kravene ikke er for strenge.

- Kravene er heldigvis ikke avskrekkende. En av de største gevinstene vi ser, er at elevene måler seg mot de konkrete kriteriene, og skjerper innsatsen for å nå dem. Vi ser også at garantien begynner å feste seg, og at flere føler det er trygt å søke seg til byggenæringen. Rekrutteringsjobben er mye enklere når du kan stå på messer og si at her er du garantert en læreplass, sier han.

Hansen presiserer imidlertid at elever kan få læreplass selv om de ikke oppnår kriteriene.

- Det er mange som ikke når alle målene. De kan fortsatt få læreplass, men de som når dem har første prioritet, sier han.

Vil bedre omdømmet

Akershus fylkeskommune som skoleeier deltar i prosjektet med sine skoler med byggfag avdeling og lærlingekoordinatorer ved følgende videregående skoler: Eidsvoll, Skedsmo, Nesbru og Vestby videregående skoler.

Avtalen er et ledd i arbeidet med samfunnskontrakten og yrkesfagløftet i Akershus fylkeskommune.

Fylkesdirektør Eide sier de tok initiativ til avtalen for å bedre samarbeidet med opplæringskontorene og bedre omdømmet til bransjen.

- Da vi startet opp for tre år siden var det en unik avtale, og i møter med opplæringskontorene har jeg oppfordret Oslo kommune til å inngå samme type avtale. Jeg tror det er flere fylkeskommuner som vurderer å inngå lignende typer avtaler, sier han.

Flere mål

Avtalen har som formål å forplikte partene til å samarbeide for å få flere læreplasser innen bygg- og anleggsbransjen gjennom:

  • Å styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv
  • Å lette overgangen fra skole til læreplass for elevene i utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk ved de deltakende skolene
  • Å øke rekrutteringen til flere lærefag innen utdanningsprogrammet
  • Å øke søkingen til bygg og anleggsteknikk i Akershus fylkeskommune

Les også: