Signaturen og Sjøfront II

Prosjektleder Rune Haugen (t.v) og anleggsleder Andre Thorsdalen i Peab Region Telemark, Vestfold, Buskerud, synes det har vært artig å være en del av det de beskriver som et leilighetsprosjekt litt utenom det vanlige.

– Det har vært et veldig artig prosjekt å bygge. Plassering, høyde, materialbruk og ikke minst arkitektur gjør det til et prosjekt litt utenom det vanlige.

Fakta

Sted: Kaldnes brygge, Tønsberg

Prosjekttype: 47 leiligheter fordelt på tre bygg

Bruttoareal: cirka 6500 kvadratmeter, pluss parkeringskjeller på cirka 900 kvadratmeter

Totalentreprise eks. mva: 147 millioner kroner

Byggherre: Selvaag Bolig

Byggherrerepresentant: Sivilingeniør Tor Høgseth

Totalentreprenør: Peab

Arkitekt: Spir Arkitekter

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen

Rådgivere: RIB: WSP l RIBr og FDV: Rambøll l RIV: Protekno l RIE: ÅF Consult l RIAku: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Teglfasader, mur, puss og flis: Mjøndalen Mur og Puss l Ventilasjon: GK Inneklima l Rørlegger: Vito Teknisk Entreprenør l Elektro: Xpert Installasjon l Heis: Kone l Innmåling: Geoingeniørene l Grunn- og bryggearbeider: Arne Rød & Co l Prefab betong: Loe Betongelementer l Betongentreprenør: Stokke Bygg l Peling: Sør-Norsk Boring l Betongentreprenør kjeller: TKS-Bygg l Parkett: ABS Parkettgruppen l Glassfasader: Aluminium Fasader l Vinduer/terrassedører: NorDan l Ståldører: Daloc l Innerdører: Easydoor l Bodvegger: Troax Nordic l Blikkenslager: Buskerud Blikk l Branntetting/isolering: Bygg og Brannsikring Østlandet l Solskjerming: Umbra l Taktekker: Byggpartner l Lås og beslag: DormaKaba l Maler: Malermester Buer Drammen l Fasadevaskheis: NorAcon l Energimerking: Optihus l Riveentreprenør: PeWe Entreprenør l Glassrekkverk og -baldakiner: PKS Industri

Slik oppsummerer prosjektleder Rune Haugen i Peab byggingen av bolig-prosjektene Signaturen og Sjøfront trinn II på Kaldnes brygge i Tønsberg. Det er Peab Region Telemark, Vestfold, Buskerud som har utført prosjektet i en totalentreprise for Selvaag Bolig. Boligprosjektet har omfattet byggingen av 47 leiligheter fordelt på tre bygg. Sjøfront trinn II sto ferdig i slutten av februar, mens Signaturen var innflyttingsklar allerede i desember i fjor.

Signaturbygg

Det er liten tvil om at det er Signaturen som har stukket av med de fleste overskriftene knyttet til prosjektet. Med en høyde på 43 meter og en utradisjonell arkitektur, har høyhuset blitt et nytt signaturbygg i Tønsberg. Ifølge Wikipedia er det også Vestfolds høyeste bygg.

– Signaturen er et spesielt prosjekt også når det kommer til selve leilighetene. Det er første gangen vi bygger en toppleilighet på 200 kvadratmeter som tar hele etasjen og som koster over 25 millioner kroner, fastslår Haugen.

Det 13 etasjer høye leilighetsbygget, som er tegnet av Spir Arkitekter, har flere store leiligheter på nærmere 200 kvadratmeter, men det finnes også mindre leiligheter helt ned til ett roms på 38 kvadratmeter. Signaturen huser i alt 23 leiligheter.

– Leilighetene har normal høy standard, med blant annet kostbar enstavs parkett. Kjøperne har i tillegg hatt gode tilvalgsmuligheter. Selvaag Bolig har også brukt litt ekstra penger på arkitektur og materialvalg i dette prosjektet, sier Haugen.

Sjø på tre sider

Signaturen er plassert ytterst på Kaldnes brygge med sjøen tett inntil på tre sider av bygget.

– Det gjør noe med logistikken. Vi har hatt stillaser stående på bjelker og vi har hatt heis på utsiden av stillasene. Den trange plassen rundt gjorde at alt måtte løftes opp med kran, forteller Haugen.

Tekket tak på sjuende etasje

Peabs prosjektleder sier høyden på Signaturen-bygget var en utfordring i forhold til å holde oppe den stramme fremdriften i prosjektet. Entreprenørselskapet ferdigstilte i praksis høyhuset på drøye 12 måneder, og det har ifølge Haugen vært krevende. Han mener ett grep var spesielt viktig for å komme i mål til avtalt kontraktsdato.

– For å klare den stramme fremdriften tekket vi gulvet i sjuende etasje som om det var taket. Mens betongproduksjonen gikk videre oppover kunne vi dermed starte med innredningen lenger ned. Hadde vi ikke «tjuvstartet» på tømmer- og innredningsarbeidene, hadde vi ikke blitt ferdig til rett tid, hevder Haugen.

Sjøfront

Rett ved siden av Signaturen har Peab bygget to seksetasjes leilighetshus med tilsammen 24 leiligheter, som utgjør trinn to av Selvaag Boligs Sjøfront-prosjekt. Leilighetene spenner fra 59 til 115 kvadratmeter og har i likhet med Signaturen leiligheter med store glassflater som sikrer mye lys og en flott utsikt.

– Sjøfront er enklere bygg, men også her synes jeg arkitekt har lykkes bra med utrykk og materialbruk, sier Haugen, og tilføyer at de to prosjektene foruten mye glass, har både tegl, aluminium og treplater i fasadene.

Stives av med fem søyler

De nye leilighetshusene på Kaldnes brygge står på peler til fjell med en snittlengde på rundt 20 meter. Høybygget har plasstøpte dekker og bærevegger. Ifølge Haugen har Signaturen fem søyler som går helt til topps, og disse er sammen med heis- og trappesjakt, hovedelementene for avstivning av det 43 meter høye bygget, som har en grunnflate på 240 kvadratmeter.

– Sjøfront-byggene har en enklere konstruksjon som er bygget opp med prefabelementer i betong. Byggeteknisk er det helt klart Signaturen som har bydd på de største utfordringene i dette prosjektet, kommenterer Haugen.

Bra ordrereserve

Peabs byggvirksomhet i Telemark, Vestfold og Buskerud ble som kjent slått sammen til en enhet fra 1. januar i år. Terje Kaasa Larsen fikk ansvaret for å lede virksomheten i de tre fylkene. Rune Haugen mener entreprenørselskapet går en spennende tid i møte i denne regionen.

– Ordrereserven er veldig bra og vi søker nå etter både fag-arbeidere og funksjonærer. Vi satser hardt i alle de tre fylkene, avslutter Haugen.


Flere prosjekter