Signaliserer sterkere klimafokus i offentlige kontrakter

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) uttrykte under en samtale på Møteplass Oslo i forrige uke at han vil jobbe for et sterkere miljøfokus i kommende bygg- og anleggsprosjekter i offentlig regi.

Det var på et direkte oppspill fra administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco, Rotevatn påpekte at de vil jobbe for å legge et enda sterkere miljøpreg inn i kontraktene som skal ut i tiden fremover. Aspelund dro før samtalen på Møteplass Oslo, som ble sensommerens møtested etter at Arendalsuka ble avlyst, frem flere punkter rundt hvordan man bør legge opp de offentlige kontraktene. Ikke minst mener hun at det offentlige må legge til rette for konkrete klimakrav i sine innkjøp.

Hun understreket også at man må bruke koronapandemien til å dra hele næringen i en grønn retning. Aspelund presenterte flere konkrete punkter, som blant annet omhandlet en fast track-løsning for grønne bygg innen byggesaksbehandlingen, at det offentlige i større grad må bruke sin innkjøpskraft til å fremme grønne valg og løsninger, samt fokus på livssykluskostnader og en mer utpreget sirkulær tankegang.

Dette er ønsker en hel byggenæring bør stille seg bak. Dette vil være med på å dra byggenæringen fremover. Aktørene i næringen skal ha skryt for å ha gjort mye for å fremme grønne løsninger de senere årene, og det er virkelig tatt noen kvantesprang innen dette arbeidet. Noe av dette er drevet av det offentlige, men det er helt klart også slik at byggenæringen har gjort mye riktig og kommet med mange løsninger og bidratt til en utvikling der bygg, anlegg og eiendom faktisk representerer en mulighet og ikke bare et problem i klimaarbeidet. For som alle vet bidrar byggenæringens totale virksomhet til en betydelig andel av vårt totale klimautslipp – men derfor er det også enorme muligheter i å jobbe bedre og smartere innen denne sektoren.

For å klare å ta nye store steg er det viktig at hele verdikjeden drar i samme retning, og her har selvsagt byggherrene et ekstra stort ansvar. De må både tørre å stille de riktige kravene og være innstilt på å betale for dette - samtidig som de må være åpne for å få næringens aktører med seg for å finne frem til de beste løsningene - for alle parter. Dette gjelder både de private og offentlige byggherrene. Erfaringene så langt er at mange av de private aktørene har gjort veldig mye riktig i sitt arbeid, og det å tenke grønt er blitt både en forutsetning og et konkurransefortrinn i mange tilfeller.

For å komme enda noen hakk videre er det viktig at flere av de offentlige byggherrene kommer enda tydeligere på banen, og setter de riktige kravene i konkurransene de lyser ut og prosjektene som skal gjennomføres. Settes gode og fungerende krav inn i konkurransene vil det tvinge næringen til å levere. Ikke minst må man da også levere på like vilkår, og dette vil bidra til at bransjen må tenke nytt og fremoverlent. Dette er noe hele den seriøse delen av næringen burde omfavne med begge hender. Det vil være med på å videreutvikle en hel næring samtidig som man bidrar til en riktig innretning på konkurransene.

Heldigvis var klima- og miljøministeren positiv til innspillene til Sweco og synspunktene som kom frem under samtalen, og næringen forventer nå ta dette tas videre og blir konkretisert ytterligere. Vi kan love at næringens aktører vil følge tett med på de offentlige byggherrene og hvordan de vil jobbe fremover. De første konkrete signalene rundt dette bør vi finne i klimaplanen regjeringen skal legge frem senere i høst.