Sigba Eiendom

På Knarrevik på Litlesotra i Øygarden kommune har Stoltz Entreprenør ført opp et stilfullt kontorbygg for Sigba Eiendom AS.

Fakta

Sted: Knarrevik, Øygarden kommune

Prosjekttype: Nybygg, kontor

Kontraktssum: 80 millioner kroner

Bruttoareal: Cirka 4.500 kvadratmeter

Tiltakshaver: Sigba Eiendom

Byggherreombud: Multiconsult

Totalentreprenør: Stoltz Entreprenør

Arkitekt: HLM Arkitektur

Rådgivere: RIB: NODE l RIV: Cowi l RIE: Trond Wickman l RIA, RIS: Multiconsult l RIBr: Konsepta

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeid: Rune Nordahl l Gulvstøp og epoksy: Industrigulvspesialisten l Stål- og smedarbeid: Alsaker Stål l Alu/glass fasade: John Holvik l Blikkenslager: Sigurd Opheim l Rekkverk: Smihuset l Tømrer: Vestland Bygg & Entreprenør l Himlinger/systemhimlinger: Innomhus l Maler og gulvlegger: RSV l Flislegger: AOG Bygg l Rørlegger og energilagringsanlegg: Straume Rør l Elektro og SD-anlegg: Kjell Hansen Elektro l Ventilasjon: Bergen Luftteknikk l Automasjon og SD-anlegg: Celsius Teknikk l Heis: Scanheis l Sprinkler: Sprinkler Vest l Lås og beslag: Lockit l Storkjøkken: Bergen Storkjøkken l Trapper: Contiga

Bygget er tegnet av HLM arkitektur og ført opp i en totalentreprise. Samlet areal er på 4.500 kvadratmeter, fordelt på tre etasjer med kontor på 1.000 kvadratmeter og en parkeringsetasje på 1.500 kvadratmeter. Kontraktssummen er på cirka 70 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i oktober 2018 og bygget stod ferdig i april i år.

Cellekontorer

I kontoretasjene er det i hovedsak cellekontorer, med noen innslag av kontorlandskap. Kantinen er stor nok til at alle i bygget kan spise samtidig. Utenfor kantinen er det en delvis overbygd terrasse. Det er totalt 100 biloppstillingsplasser i parkeringsetasjen og utenfor bygget.

Prosjektleder Jan Lilleskare i Stoltz Entreprenør forteller at byggingen har gått bra.

– Vi praktiserte både BIM og lean i prosjektet, sier Lilleskare.

Industrielt, slitesterkt og fremtidsrettet

Arkitektteamet fra HLM arkitektur har bestått av sivilarkitekt og partner Per Højgaard Nielsen og master i arkitektur Hege Kongshaug.

Kongshaug forteller at byggets særegne runde form gjør at det sklir naturlig inn i terrenget i Knarrvik. Ved ankomsten fra Sotrabrua ser bygget ut som en naturlig del av det industrielle nærmiljøet, men skiller seg ut ved å representere en moderne og tidsriktig arkitektur. Det arkitektoniske uttrykket er industrielt, slitesterkt og framtidsrettet.

– Ankomsten til bygget er fra Mustadbakken, der man ankommer på en opparbeidet plass med en overdekket gangvei som fører til hovedinngangen til bygget. Derfra kommer man inn til en sentral foaje, der man kan bevege seg videre inn i bygget. Fellesfunksjoner som kantine med egen terrasse, konferansedel og hovedtrapperom ligger sentralt i første etasje. I de øvrige etasjene er det kontorarealer av ulik størrelse for de ulike leietagerne, sier Kongshaug.

Byggets fasader er utført i sjøvannsbestandig aluminium og glass. Der hvor den runde formen er kuttet, er for å markere enten hovedinngang mot nord eller den overdekkede terrassen foran kantinen. Disse rettvinklede kuttene har rene glassfasader, som bryter med relieffet av aluminiumskassetter ellers i den buede fasaden. Den blå logofargen til Sigba eiendom er framhevet i den utvendige spiraltrappen, baldakinen foran hovedinngang og i glassfasadene. De blå tonene er også videreført i interiøret.

– Den runde formen til bygget har bydd på noen utfordringer i utførelsesfase, der prosjekterende og utførende har måttet gå noen runder for å finne riktig fremgangsmåte og uttrykk på den buede ytterveggen, kledningen og ved viktige knutepunkt. Det har vært utfordrende og gøy og resultatet er blitt bra, sier Kongshaug.

Rundt bygg

Bygget ligger på vestsiden av Hjeltefjorden og rett sør for Sotrabrua. Den nye Sotrabrua vil komme i land like sør for bygget. Byggherrens eksisterende bygg ligger i traseen for veien til den nye brua. Tomten har fjellgrunn. Noe forurensede masser måtte kjøres til deponi. Det er sprengt ut cirka 10.000 kubikkmeter faste masser på tomten. Under bygget er det fem 250 meter dype borehull.

Bygget er rundt, med et innhugg der hovedinngangen ligger. Bærende konstruksjon er av plasstøpt betong. Taket er flatt og av betong. Fasadene er i sjøvannsbestandig aluminium og glass. Noen av kassettene med aluminium krager ut fra fasaden og er med på å gi den særpreg. De tette glassfeltene over/under vinduene ved hovedinngangen har samme blåfarge som Sigba Eiendoms logo.

Det er fliser på gulvene i lobby og våtrom, vinyl i kantinen, teppeflis i kontorer og terrasso i trapper. Bygget har kombinasjon av faste og fleksible vegger. Det har i hovedsak systemhimlinger, med innslag av spilehimlinger av eik. Noen himlinger er akustiske.

Glassfasader har en U-verdi på 0,8. Isolasjon i yttervegger og tak gir en U-verdi som oppfyller kravet til lavenergibygg. Trykktesting viser en luftveksling på 0,73 per time.

Bygget er vedlikeholdsvennlig, med blant annet selvrensende glass. Solavskjerming skjer med solfilter i glasset.

Uteområdene er pent opparbeidet og beplantet. Fra bygget er det utsikt mot Sotrabrua og indre Hjeltefjorden.

Energiklasse A

Sigba Eiendoms nye kontorbygg er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer og noe vannbåren gulvvarme, basert på varmepumpe mot jordvarme. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning. Kjøling skjer via ventilasjon. Bygget er i energiklasse A.

Da aktiviteten var på topp var cirka 50 personer med. Bygget er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter