Foto: Ingvill Hafver

Foto: Ingvill Hafver

Sier han er landets boligminister – det må han vise

Byggenæringen har lenge pekt på ønsket om en egen minister inn mot denne sektoren. Kommunal- og distriksminister Erling Sande sier til Byggeindustrien at han ER landets boligminister. Nå gjenstår det å vise at dette stemmer.