Fra utdelingen, (f.v.) Egil Hogna, Liv Strøm og Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: Erik Thallaug

Fra utdelingen, (f.v.) Egil Hogna, Liv Strøm og Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: Erik Thallaug

SHA-ekspert fra Norconsult er Årets ildsjel i RIF

SHA-ekspert, Liv Strøm fra Norconsult, er kåret til Årets ildsjel i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Prisen deles ut hvert år under RIFs årsmøte til en person i RIF-miljøet som har bidratt ekstraordinært til å synliggjøre verdien av rådgivende ingeniørers kompetanse og styrke bransjens omdømme og rammevilkår.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at «med et brennende engasjement for å fremme en trygg arbeidsplass og ekspertise innen feltet sikkerhet, helse og arbidsmiljø har Liv inspirert andre til å prioritere sikkerhet og trivsel i sine respektive organisasjoner. Hun har også vært en stor pådriver for å utvikle, kurse og fremme kompetanse innen feltet og er en synlig aktør på vegne av RIF og ekspertgruppen SHA/HMS.»