REKRUTTERING: – Jeg opplever at mange unge sliter med å finne genuin kunnskap og info om utdanning og yrkesvalg, sier rørlegger Severin Poppe Midteide. Han har 40.000 følgere på TikTok og får stadig spørsmål fra ungdom om hvordan det er å jobbe som rørlegger. Foto: Svanhild Blakstad

REKRUTTERING: – Jeg opplever at mange unge sliter med å finne genuin kunnskap og info om utdanning og yrkesvalg, sier rørlegger Severin Poppe Midteide. Han har 40.000 følgere på TikTok og får stadig spørsmål fra ungdom om hvordan det er å jobbe som rørlegger. Foto: Svanhild Blakstad

Severin (25) har eget firma og 40.000 følgere på TikTok

Han startet med TikTok for å få kunder til sitt nystartede firma. På kort tid har den unge rørleggeren blitt en hit blant unge som lurer på hvordan det er å jobbe som håndverker.