Serviceansvarlig driftstekniker (VVS) - Ramsund - Forsvarsbygg utleie

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

FirmaForsvarsbygg
FylkeNordland
StedRamsund
Søknadsfrist09.11.2014

Til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i Forsvarsbygg utleie, markedsområde Hålogaland søker vi en serviceorientert driftstekniker med nese for å oppdage og lukke feil og mangler.

I stillingen som serviceansvarlig driftstekniker er du markedsområdets fremste kontaktledd overfor leietagers brukere av eiendommene. Du skal sørge for at brukernes behov for tilfredsstillende løsninger innen eiendom, bygg og anlegg (EBA) blir løpende ivaretatt, samt identifisere og ta initiativ til at feil og mangler rettes opp.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • ivareta løpende kontakt og dialog om status med kundens representant og brukere i bygg og eiendomsmassen
 • utføre oppgaver innen drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og tekniske installasjoner
 • utføre ettersyn og løpende drift av tildelt EBA med tekniske anlegg (SD, brann mv.)
 • foreta regelmessig forbruksregistrering innen drift
 • følge opp internkontroll av tekniske anlegg
 • følge opp drifts- og vedlikeholdsoppdrag utført av eksterne leverandører
 • bidra med innspill til drifts- og vedlikeholdsplaner
 • instruere/lære opp brukere og kundens representant i bruk av eiendom og anlegg
 • formidle kundens behov for vertskapstjenester og utføre/følge opp tjenestene etter avtale
 • delta i tverrfaglig samarbeid i markedsområdet

Kvalifikasjoner

 • treårig videregående utdanning eller tilsvarende
 • fagbrev innen relevant fagfelt
 • ønskelig med erfaring som rørlegger/VVS
 • førerkort klasse B
 • vaktmesterskole eller tilsvarende er ønskelig (kan tilføres etter tiltredelse)
 • grunnleggende ferdigheter og interesse for bruk av dataverktøy
 • erfaring fra drift og vedlikehold av eiendom, bygg og anlegg
 • erfaring fra drift av høyteknisk byggningsmasse er ønskelig
 • lang særlig relevant praksis kan i spesielle tilfeller kompensere for kravet om formell utdanning
 • må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg

Utdanningsnivå

 • Videregående skole
 • Fagskole / fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper

 • utadvendt og motivert
 • ryddig og representativ adferd

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • lønn som driftstekniker (kode 1136) iht. Statens lønnsregulativ
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • bedriftshelsetjeneste
 • gode velferdsordninger
 • Gunstige boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Gode muligheter for økonomisk støtte til kompetanseutvikling

Søk jobben her

Kontaktinfo: Martin Fagermo, Stabsleder (+47) 41 57 54 13


Vis flere stillinger: