Adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS.

Ser store muligheter for betongelementer i anleggsprosjekter

Adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS utfordrer betongelementprodusentene til å jobbe tettere inn mot entreprenørene og rådgiverne for å komme tyngre inn i anleggsprosjektene. 

(Klikk for større versjon)

- Det er viktig med en industrialisering av betongproduksjonen i anleggsprosjektene. Vi ser derfor at det er store muligheter for betongelementbransjen til å jobbe enda tettere opp mot denne sektoren. Men skal dere klare å komme i posisjon, er det utrolig viktig at dere jobber tett sammen med både rådgiverne og entreprenørene, uttalte Hovland foran deltakerne på Betongindustridagene torsdag.

Hun peker blant annet på at mange timeverk går med i kompliserte konstruksjoner for bygging av kryss.

- Det går med veldig mange timeverk ute på anleggene, også på vinterstid, når man heller kunne produsert inne i et kontrollert miljø, hvor man også kan bygge mer rasjonelt, påpeker Hovland.

Hun mener det er mye som kan forenkles og gjøres på andre måter.

- For å finne de gode løsningene må man tenke smart på et tidlig tidspunkt - og man må sette sammen kompetente og tverrfaglige team, legger hun til.

Hun får støtte av konserndirektør anlegg, Petter Vistnes, i BetonmastHæhre Anlegg.

- Det er viktig for betongelementprodusentene å tenke annerledes – og ikke bare produsere mest mulig tonn. Man må tilpasse seg nye måter å jobbe på, påpeker Vistnes. Han kom også med flere anbefalinger på hvordan betongelementprodusentene kan komme i bedre posisjon innen anleggsmarkedet.

- Dere må rett og slett tørre å komme på banen - og dere må tidligere inn i prosessen. Denne bransjen bør være som klegger på oss entreprenører for å fortelle hvilke løsninger og konsepter dere kan levere og utvikle sammen med rådgiverne og entreprenørene. I motsetning til tidligere er det store muligheter til å komme inn med andre og nye konsepter – også standardiserte løsninger. Det er enorme muligheter for dere innen anlegg, mener han. Blant annet pekte han på flere fordeler betongelementbransjen i større grad burde trekke frem, som HMS-aspektet, produksjon under tak og mulige transportbesparelser.

- For oss er også byggetiden ekstremt viktig. Klarer vi å krympe inn byggetiden reduserer vi kostnaden i stor grad, påpeker han.