På Langenuen bru på E39 tester Statens vegvesen ut brubygging med aluminium i stedet for stål. Dette er en av de nyskapende bruprosjektene som dekkes under årets Brukonferanse. Illustrasjon: Statens vegvesen/Aker Solutions Stord
På Langenuen bru på E39 tester Statens vegvesen ut brubygging med aluminium i stedet for stål. Dette er en av de nyskapende bruprosjektene som dekkes under årets Brukonferanse. Illustrasjon: Statens vegvesen/Aker Solutions Stord

Ser fremover og utover under Brukonferansen

Årets brukonferanse retter blikket fremover til mer miljøvennlige bruer og nye muligheter med ny teknologi, samt utover til noen av de banebrytende bruprosjektene som foregår i Norge og i verden.