Sentrumshagen

Bebyggelsen sett fra sørvest, med de to mindre blokkene nærmest og den største i bakkant mot øst. Illustrasjon: Axer Eiendom
Picasa

Befolkningsveksten og dermed behovet for flere boliger fortsetter på Romerike. Sist ut er Realbyggs nettopp ferdigstilte boligprosjekt for Axer Eiendom AS; tre blokker med til sammen 138 leiligheter på Jessheim.

Fakta

Sted: Jessheim

Prosjekttype: Leilighetsbygg med 138 leiligheter

BRAS: 9.300 kvadratmeter, kjelleretasje: 5.300 kvadratmeter

Byggherre: Sentrumshagen Jessheim (Axer Eiendom)

Totalentreprenør: Realbygg

Kontraktssum eks. mva.: 276 millioner kroner

Arkitekt: KB arkitekter

LARK: Nordby Maskin

Rådgivere: RIB råbygg: PentaCon l RIBR: Fokus Rådgivning l RIV rør: VB Tekniske l RIE: Norconsult l RIG: Løvlien Georåd l RIAKU: Brekke & Strand

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling og stikking: Nerdrums Oppmåling l Grunn- og utomhus: Nordby Maskin l Spunt og peler: Entre-prenørservice l Rør: Lunder & Aas l Ventilasjon: GK Inneklima l Elektro: GK Elektro l Prefab råbygg: Con-Form l Tømrer: Østerås Bygg l Brannisolering: Firesafe l Heis: Reber Schindler Heis l Badekabiner: Part l Kjøkken og garderober: HTH Prosjektavdeling l Lås og beslag: dormakaba l Parkett / Granab: Bo Andrén l Flis: Moderne Bad og flis l Taktekking: IcopalTak l Stillas: Scanstillas l Kjerneboring: Romerike Betongsaging l Maler: Bygg & Mal l Murer: Hilmatis l Blikkenslager: Blikkenslager Walter Fritz l Dører: Easy Door l Tre-vinduer: Lian Trevarefabrikk l Aluminiumsvinduer inngangspartier: Norske Metallfasader l Himlinger: Creo Nordic l Garasjeport: Norsk Portsenter l Rekkverk og innglassinger: Sagstuen

– Dette er vårt første boligprosjekt på Jessheim. På den tiden vi satte i gang, var det også vårt største, sier prosjekt-utvikler i Axer Eiendom, Gaute Virik. Sentrumshagen er på 9.300 kvadratmeter (BRAS) og en p-kjeller på 5.300 kvadratmeter. – Utfordringen var å få til en totalitet som er litt intim, til tross for at det er mange boliger. Det har KB arkitekter fått til.

Ny løsning

Sentrumshagen ligger på en triangelformet tomt med Jessheim kirke i sør, avgrenset med Rådhusvegen og Ringvegen henholdsvis i vest og øst. Faglig leder og partner Thorvald Bernhardt i KB arkitekter AS forteller at det forelå en reguleringsplan, med en nærmest symmetrisk løsning for bebyggelsen på hver side mot Rådhusvegen og Ringvegen.

– Vi endret på reguleringsplanen, fordi vi ønsket at det indre gårdsrommet skulle ha en støybeskyttelse mot Ringveien, og at det skulle være lysinnslipp fra vest. Ved å åpne mot sør og vest oppnådde vi gode solforhold, samtidig som bebyggelsen trapper ned fra nord mot sørvest, forklarer Bernhardt om hovedgrepet på tomta.

Jessheim har en ganske høy tomteutnyttelse, kommunen ønsker at det bygges tett og urbant. – I situasjonsplanen er det lagt ned mye arbeid i hensynet til naboene. Selv om det er tett, skal man ikke se rett inn i stua til naboene. På en del av balkongene er det derfor brukt frostet glass, som gir litt avskjerming for at man ikke skal bli helt eksponert, forklarer Bernhardt.

Langt samarbeid

Totalentreprenør Realbygg, som har en kontrakt med en verdi på 276 millioner eksklusive avgifter, har jobbet sammen med byggherre Axer Eiendom ved flere anledninger tidligere. Realbygg er nå også engasjert av Axer Eiendom på Montebello i Oslo, der et prosjekt med 21 fullservice leiligheter er i gang.

– Det er alltid betryggende å ha de utførende med seg på et tidlig tidspunkt. Her har vi gått inn i en slags samarbeidsmodell, slik at vi kan utnytte Realbyggs kompetanse og få forslag på løsninger som kan være gunstig for alle parter, og som entreprenøren har erfaring med og vet fungerer, understreker Virik.

Eneboligene som sto på tomta ble revet sommeren 2016, IG-en fra kommunen ble gitt i august, og arbeidet startet opp. Denne delen av Jessheim er kjent for krevende grunnforhold med høy grunnvannstand og bløte masser. Det ble nødvendig både å spunte vanntett, og å bruke vanntett betong.

– Ut i fra grunnprøvene var vi forberedt. Utfordringen å komme seg ut på de bløte massene, ble løst ved å bruke magerbetong, slik at vi hadde en trygg og sikker plate å stå på for pelemaskiner og utstyr, forteller prosjektleder John-Arild Haugen i Realbygg. Byggene er pelet til fjell.

Tomt og logistikk

Kjelleren er egentlig fotavtrykket for tomtegrensene. Hele kjelleren skulle bygges, men i tilfelle salget ikke skulle gå som forventet, var det utarbeidet en plan for bare å bygge deler av den. Men salget gikk bra, og hele kjelleren ble etablert samtidig.

– At hele tomta er utnyttet, gjorde at det ble liten plass å områ seg på. Kranene måtte stå på tomta, og måtte flyttes da dekket over p-kjelleren skulle kompletteres. Med tanke på fremdrift var det en komplisert entreprise, og vi er veldig godt fornøyd med Realbygg som samarbeidspartner, opplyser Virik.

– Vi fikk litt hjelp fra Vegvesenet og fikk leie et fortau fra kommunen. Riggen hadde vi ikke plass til på tomta. Men omgivelsene har vært rause. De er etter hvert vant til stor byggeaktivitet, og skjønner at de må være fleksible, sier Haugen.

For arkitekt og utbygger var det den sosiale omgangen et viktig element. Naboer skal få mulighet til å skape en felles identitet, ved å se hverandre og å bli sett. Det indre gårdsrommet er åpent for alle, men oppleves allikevel som et skjermet og privat areal.

– I våre kvartalsoppgaver legger vi vekt på at beboerne har inngangene lagt inn fra gårdsrommet. Det vil bidra til at det skapes et eierskap til gårdsrommet, som blir en slags buffer mot omgivelsene. Det skal være et sted man treffer naboer, understreker Bernhardt.

Arkitekten minner om at når bebyggelsen skal skreddersys tomta, er det alltid en utfordring å få til gode leilighetsløsninger. – Noen få leiligheter kan ha noen former og vinkler som kan virke litt fremmed, men har allikevel falt i god smak hos kjøperne. Et annet resultat er at bygningsformen gir en veldig variasjon i leilighetstypene.

Basisleiligheten, som det er flest av, har gjennomlys. Både kjøkkensonen på den ene siden og en stue/oppholdsrom på den andre siden har dagslys. – Det er en viktig kvalitet, fordi Ringveien er mer støyutsatt, og som en del av lydkravene skal det da også være oppholdsrom mot stille sone, sier Bernhardt. Alle tre byggene har leiligheter i de tilbaketrukne toppetasjene.

– Axer Eiendom satser på god kvalitet i boligprosjektene. Vi velger ikke minimumsløsningene, men foretrekker å legge litt substans i materialene vi bruker. Det har også vært veldig få endringer underveis. Vi fikk laget en svært detaljert modell da vi skulle presentere vårt endrede prosjekt for kommunen. Den er svært lik det resultatet vi ser stå ferdig på Jessheim nå, avslutter Virik.


Flere prosjekter