Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF med ordstyrer Bjarne Håkon Hansen.

Senterpartiet svarer best på vedlikeholdsetterslepet – slik vurderer RIF partiprogrammene opp mot State of the Nation

Etterslepet på offentlige bygg og infrastruktur i Norge er i 2021 på hele 3.200 milliarder kroner. Partienes valgløfter kan gi en god indikator på hvordan politikerne vil takle denne utfordringen i årene som kommer.