Senterpartiet er kritiske til klimautvalgets rapport

Senterpartiet er kritiske til forslagene til regjeringens klimautvalg for å nå klimamålene innen 2030, særlig de som retter seg mot oljebransjen og jordbruket.

– Vi skal ha med oss folk og omstille næringene våre gjennom utvikling, ikke nedlegging. Da må vi ha en jordnær tilnærming som ivaretar sosial og geografisk fordeling, sier Gro-Anita Mykjåland, klima- og miljøpolitisk talsperson for Senterpartiet til NTB.

Hun understreker samtidig at dagens rapport er viktig for å få til en god plan mot 2050.

Regjeringens klimautvalg, kalt Klimautvalget 2050, mener det ikke bør gis flere tillatelser til leting og utvinning av olje før det er lagt en sluttstrategi for petroleumsvirksomheten.

Flere av tiltakene i rapporten retter seg mot både oljebransjen og landbruket.