Nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, hevder at dersom et digitalt veiprisingssystem blir innført, vil det være et totalitært element i Norge. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Senterparti-topp hardt ut mot digital veiprising: - Totalitært

– Vi er imot digital veiprising, og det vil være et totalitært element i Norge dersom det innføres, sier Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe.

I årene fremover, kan den politiske bilavgiftsdebatten bli en varm potet. Sp-nestlederen nøler ikke når han forklarer hvorfor partiet setter seg imot et digitalt bilavgiftssystem.

– Vi er bekymret for at myndighetene kan overvåke deler av privatlivet til folk, og dermed personvernet knyttet til dette. Men det handler ikke bare om personvern. Det handler også om at vi ikke har noen tro på en slik digital løsning for å drive inn penger for bilbruk. Med et slikt avgiftssystem, kan politikerne ta seg til rette akkurat hvordan de vil, og når de finner det for godt å skattlegge bilbruk. Det blir et totalitært element i det norske samfunnet, sier Ola Borten Moe til Byggeindustrien.

Digital veiprising innebærer at en GPS-mottaker i hver bil registrerer hvor mye og hvor langt bilen kjører.

Bilistene betaler for hver kilometer de tilbakelegger på veien. Avgiften kan variere med kjøretøyets bidrag til støy, køer, ulykker, veislitasje og luftforurensing.

– Enighet i Sp

– Men er det ikke slik at det er splittelse om dette i Senterpartiet?

– Ifølge stortingsgruppa vår, skal det være enighet om at vi ikke vil støtte digital veiprising, svarer Borten Moe.

Han hevder at Senterpartiet har et ønske om å redusere bensin- og dieselprisen, samt å innføre merverdiavgift på elbiler som koster over 600.000 kroner for at flere bilister skal være med på spleiselaget til statskassen.

– Vi vil at de samlede bilavgiftene skal reduseres. I sum er dessuten bompengebelastningen i Norge i dag for høy. Smertegrensen er nådd, sier Ola Borten Moe.

Frps Bård Hoksrud. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Bare i totalitære regimer

Ikke uventet får han medhold av FrPs Bård Hoksrud, som er 1. nestleder i Tranport- og kommunikasjons-komiteen på Stortinget.

– Digital veiprising kan sammenlignes med hvordan de ville kontrollere folk i gamle Sovjet og DDR. Der hadde de vært misunnelige på oss hvis de den gangen kunne ha hatt den samme digitale kontrollen og tilgangen til informasjon om hvor bilistene til en hver tid er eller har vært. I forbindelse med budsjetter der det trengs mer penger til gode saker, kan Stortinget enkelt skru opp taksameteret for å øke inntektene. Jeg er enig med Borten Moe når han betegner digital veiprising som et totalitært element, for det er bare i totalitære regimer man holder på med en slik kontroll av folk, hevder Hoksrud.

Ap-politiker: – Ikke kjøreavgift på landsbygda

Kirsti Leirtrø i Arbeiderpartiet. Foto: Stortinget

Kirsti Leirtrø fra Arbeiderpartiet sitter i Transport- og kommunikasjons-komiteen på Stortinget. Hun sier at partiet har bedt regjeringen om en utredning om det digitale avgiftssystemet.

– Arbeiderpartiet mener at en plassering av en bomstasjon er urettferdig, og at det bør vurderes mer rettferdige måter å inndrive avgifter for bilbruk. Bomstasjoner er også i seg selv et fordyrende element. Det vi ikke ønsker, er at bilistene skal betale noen som helst avgift på kommunale veier eller fylkesveier der det i dag ikke er innkreving av bompenger, sier Leirtrø til Byggeindustrien.

Ap-politikeren presiserer at de ønsker en utredning, og at de ikke har en bastant mening om at digital veiprising skal innføres.

– Ifølge samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) er det langt frem til at et slikt digitalt system kan innføres. Det kan jo ha sammenheng med at andre land som har prøvd systemet, har gått bort i fra det, sier Leirtrø.

Datatilsynet: – En personvernutfordring

Ifølge fagdirektør teknologi i Datatilsynet, Atle Årnes, er dagens løsning med bompenger, med lang tids lagring av data, dårlig for personvernet.

Dette skyldes ifølge Årnes blant annet bokføringsreglene som ikke ivaretar personvernet tilstrekkelig.

– Dersom myndighetene vedtar nye løsninger som digital veiprising, må vi vurdere om løsningene tilstrekkelig ivaretar reglene for personvern. Hvis digital veiprising blir valgt, ønsker vi for eksempel at dataene om hvor man har kjørt, og antall kilometer kun skal lagres lokalt i bilen, og at det sendes en aggregert sum til de som skal fakturere for bilkjøringen. Detaljerte data om den enkeltes bevegelser vil være en personvernutfordring, og det er derfor avgjørende at dataene begrenses mest mulig i omfang og ikke lagres sentralt, sier Årnes til Byggeindustrien.

Hareide: – Ønsker ikke systemer etter modell fra totalitære regimer

Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

I en e-post til Byggeindustrien, kommenterer samferdselsminister Knut Arild Hareide påstandene fra Ola Borten Moe og Bård Hoksrud slik:

«Som det fremgår av NTP, vil regjeringen forbedre og videreutvikle dagens system for bompengeinnkreving. Bompenger bidrar både til finansiering av nye prosjekter og til god regulering av trafikken i byene, og jeg mener derfor det er viktig at vi også i fremtiden ivaretar legitimiteten for bompenger. Vi ønsker et fremtidsrettet og moderne system, og jeg er opptatt av fleksible løsninger. Ved eventuelle tekniske endringer i retning av veiprising, skal vi selvsagt vurdere personvernet på en grundig måte, og jeg kan forsikre Borten Moe og Hoksrud om at vi på ingen måte ønsker å innføre systemer etter modell fra totalitære regimer.»