Senioringeniør VVS og energi, Oslo eller Drammen

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeBuskerud, Oslo
Søknadsfrist31.01.2019

Vil du jobbe på Norges mest komplekse prestisjeprosjekter? De neste årene jobber vi sammen med bransjens mest ambisiøse byggherrer, arkitekter, entreprenører og rådgivere på prosjekter som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes kampflybase, Fornebubanen og fremtidens sykehus landet rundt. Vi søker nå senioringeniører til vår avdeling for Bygninger som har seksjoner i Oslo og Drammen.

DITT FAGMILJØ

COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med ca. 1100 medarbeidere i Norge. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann. Som en del av COWIgruppen, med 80 års erfaring og ca. 7200 medarbeidere verden over, har vi kompetanse og kapasitet til å sette sammen optimale team tilpasset det enkelte prosjekt. COWI har et av Norges ledende fagmiljø innen VVS-teknikk og energi, med 35 dyktige ingeniører i Oslo og Drammen og 140 samlet i COWI Norge. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre.

Byggebransjen har de siste årene økt fokus på energi og miljø og digitalisering, og VVS-bransjen er inne i en spennende utvikling. Vi er opptatt av innovasjon og verdsetter derfor den faglige utviklingen høyt. Vi var tidlig ute med å satse på bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og har jobbet med noen av verdens største og mest avanserte BIM-modeller. Dette har resultert i «verdens beste digitale byggeprosjekt»: https://www.cowi.no/om-cowi/nyheter-og-presse/aec-awards-stavanger-universitetssykehus-vant-. Vi mener smarte og grønne bygg spiller en viktig rolle i fremtidens bærekraftige byer.

FÅ LEDERANSVAR FOR SPENNENDE OPPDRAG

Ønsker du større lederansvar i store prosjekter, så er det deg vi leter etter. Som disiplinleder får du ansvar for komplekse prosjekteringsoppgaver innenfor VVS-tekniske anlegg og energieffektive løsninger. Din rolle er viktig for å lede og utvikle prosjektmedarbeidere innen ditt fag, samt sikre god tverrfaglig samhandling i prosjektene. I tillegg forventes det at du kan lede tilbudsprosesser og fungere som assisterende prosjektleder/oppdragsleder for store komplekse oppdrag.

VVS-miljøet til COWI har gjennom en årrekke jobbet med store spennende prosjekter av nasjonal betydning, og har i den senere tid også vunnet flere slike oppdrag. Hos oss vil du få jobbe med varierte oppdrag innen helsebygg, flyplasser, datasenter, undervisningsbygg, næringsbygg og industrianlegg.

Med et stort spenn i prosjekter både i størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne meget gode muligheter til å jobbe med spennende oppgaver sammen andre dyktige kollegaer.

DU BEVARER OVERBLIKKET OG DELER KUNNSKAP

Du har solid bransjeerfaring og dokumentert kompetanse innen prosjektering av VVS-tekniske anlegg. Du bør ha god kjennskap til prosjekteringsprosesser og prosjektfaser. Vi forutsetter at du har høyere teknisk utdannelse og god skriftlig fremstillingsevne på norsk. Det er viktig at du har evne til å veilede prosjektmedarbeidere, tilrettelegge for flerfaglige samarbeid samt prosess- og helhetsforståelse. Om du har entreprenørerfaring er det positivt, men ingen forutsetning.

Erfaring med BIM og verktøy som Solibri, Navisworks og Revit med Magicad for prosjektering vurderes positivt. Erfaring med beskrivelser, anbudsprosesser, kalkyler og dRofus er også en fordel.

Vi er ute etter deg som er pålitelig, nysgjerrig på ny kunnskap og deler den med resten av teamet. Du er proaktiv og har god kommunikasjonsevne. I tillegg er du strukturert, har høy arbeidskapasitet og god prosesskompetanse.

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
  • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
  • Vi har et aktivt bedriftslag og faglige nettverk slik at man drar nytte av å være i et stort firma med mye kompetanse
  • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Vi søker også etter prosjektingeniører VVS og energi med 3 års erfaring, BIM-ansvarlig samt ingeniører innen ITB og automasjon. Se egne stillingsutlysninger for dette.

Vi håper du søker!

Arbeidssted: Vi søker etter folk til våre kontorer i både Oslo (Hasle/Løren) og i Drammen sentrum.

Søknadsfrist: 31.01.2018

Kontaktperson: Tom E. Sørlie, seksjonsleder VVS og energi, tlf: 995 29 588, e-post: teso@cowi.com (tilgjengelig fra 19.01.19)

Anne Kristine Amble, gruppeleder energi (Oslo), tlf. 465 40 296, e-post: akam@cowi.com

Lars Bjerke, seksjonsleder VVS (Drammen), tlf. 954 05 961, e-post: lrbr@cowi.com

Søk stilling

Vis flere stillinger: