Senioringeniør konstruksjoner

Bane NOR er et statsforetak som forvalter og utvikler infrastruktur knyttet til jernbane i Norge. Selskapet eier og forvalter landets jernbaneeiendom og har ansvar for store utbyggingsprosjekter knyttet til utvikling av jernbanenettet. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av de store jernbaneinvesteringene i Bane NOR. Porteføljen inkluderer blant annet InterCity-utbyggingen, jernbanetunnel gjennom Oslo, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist17.08.2020

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Seksjonen ligger i Avdeling for konstruksjon og geofag i fagenheten Teknikk og konsept. Utbyggingsdivisjonen er matriseorganisert slik at alle fagpersoner ute i prosjektene innenfor samme fag tilhører samme seksjon. I fagenheten Teknikk & konsept er det ca.260 personer med høy teknisk kompetanse. Fagenhetens oppgaver er blant annet å bidra med retningslinjer og standardisering innen utbyggingsprosjekter gjennom erfaringsdeling, standardisering, kostnadsoptimalisering og anvendelse av beste praksis, i tillegg til å være Utbyggings kontaktpunkt innen enhetens fagområder.

Seksjon konstruksjon har fagansvar for anleggskonstruksjoner som bruer, løsmassetunneler og støttekonstruksjoner. Avdelingen konstruksjon og geofag organiserer spisskompetanse innen sine fagområder og bistår med ressurser i prosjekter fra tidligfase til gjennomføring.

Vi ønsker nå å styrke seksjonen med en senioringeniør konstruksjoner, som særlig kommer til å følge opp prosjekter i tidligfase. Stillingen rapporterer til seksjonsleder for konstruksjon.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i denne nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre ett fysisk intervju i dialog med kandidaten.

Arbeidsoppgaver

 • Veiledning og rådgivning innen fagområdet konstruksjon
 • Bistå ved valg og forankring av de tekniske løsningene som legges til grunn i våre prosjekter
 • Bidra i arbeidet med utvikling av kostnadseffektive konstruksjoner for Bane NOR
 • Bistå med oppfølging av rådgivere innen fagområdet og påse at det prosjekteres godt byggbare løsninger
 • Bistand til og prosjektledelse av FoU-prosjekter
 • Samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger
 • Bidra til estimeringsarbeid og usikkerhetsanalyser

Kvalifikasjoner

 • Utdanning master/sivilingeniør eller bachelor/ingeniør med kompetanse innen statikk, dynamikk og dimensjonering av stål og betong
 • Solid erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherrevirksomhet med hovedvekt på samferdselskonstruksjoner som bruer, løsmassetunneler og støttekonstruksjoner
 • God kunnskap om relevante standarder og forskrifter
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Fordel med erfaring fra prosjektering av bruer
 • Fordel med erfaring fra prosjekter i tidligfase
 • Fordel med erfaring fra estimering og/eller usikkerhetsanalyser
 • Fordel med erfaring fra utførelse av store samferdselskonstruksjoner

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du er løsningsorientert og strukturert
 • Du jobber selvstendig, men har gode samarbeidsevner
 • Du har analytiske egenskaper
 • Du har operativforståelse, forretningsforståelse og rolleforståelse
 • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer både innen ledelse og fag
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Personalbillett med Go-Ahead, SJ og Vy sine tog
 • Svært gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering

Kontaktinformasjon

Åsmund Tøsse

95914027

asmund.eikeland.tosse@banenor.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: