Senior prosjektinnkjøpere

Avinor eier og driver 44 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Firma Avinor
FylkeOslo, Akershus
StedBjørvika i Oslo / Oslo lufthavn
Søknadsfrist10.12.2018

Vil du være med å utvikle et av de mest profesjonelle innkjøpsmiljøer i Norge innenfor bygg- og anleggsprosjekter?

Som senior prosjektinnkjøper får du ansvaret for en prosjektportefølje i konsernets utbyggingsorganisasjon, på vegne av konserninnkjøp. Du vil jobbe tverrfaglig sammen med fagmiljøene i utbygging, samtidig som du vil være del av et ambisiøst og profesjonelt innkjøpsmiljø som ikke er redd for å gå nye veier og tenke innovativt.

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Bidra til etablering, utvikling og forvaltning av innkjøps-, anskaffelses- og kontraktstrategier innenfor utbygging, med hovedvekt på entrepriser over EØS-terskelverdi.
 • Støtte prosjekteier og -leder i etablering og utførelse av anskaffelser i utbyggingsprosjekter for å sikre best mulige betingelser for konsernet fra start til slutt
 • Bistå i rådgivning og valg av entreprise-/kontraktsform
 • Ansvarlig for rådgivning og utarbeidelse av anskaffelsesstrategier for utbyggingsprosjekter i en portefølje sammen med utbyggingsorganisasjonen
 • Ansvarlig for å drive prosessen med å evaluere tilbud, forhandle med leverandører, utarbeide og ivareta kontraktsoppfølging, herunder etablere rutiner og sikre profesjonell håndtering av endringer, opsjoner, tilleggskontrakter og avslutning av kontrakter.
 • Sikre at prosjektene utfører anskaffelser i henhold til Lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften
 • Utvikle prosjektmiljøenes innkjøpsforståelse og -ferdigheter innen prosjektanskaffelser
 • Bidra med innkjøpsfaglig, markedsmessig og kommersiell kompetanse i prosjekt-organisasjonen som sikrer at beslutninger som tas er til konsernets beste
 • Skape en arena der leverandørmarkedet og Avinor i samarbeid kontinuerlig utvikler og forbedrer anskaffelsesprosesser, entreprisemodeller og gjennomføring av kontrakter
 • Promotere og implementere bruken av elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy
 • Bidra til å gjøre Avinor attraktiv som krevende kunde i leverandørmarkedet, i samarbeid med kategorileder Bygg & Anlegg
 • Bidra til at prosjektene prioriterer og benytter seriøse leverandører
 • Analysere forbedringspunkter i de gjennomførte anskaffelsene og bidra til at kunnskapen kommer utnyttelse i nye prosjekter ved forbedring av prosedyrer

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra universitets- og/eller høyskole innen økonomiske, juridiske og/eller tekniske fag. Relevant erfaring kan erstatte krav til formell utdanning
 • God kjennskap til og erfaring med kontraktstandarder innen bygg og anlegg
 • Bred innkjøpserfaring fra større og komplekse prosjektanskaffelser i offentlig eller privat virksomhet, herunder etablering av strategi, konkurransegrunnlag, kontraktsforhandlinger, oppfølging og avslutning av kontrakter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk

Relevant nettverk til hjelp i arbeidet med å videreutvikle fagområdene er ønskelig.

Vi forutsetter normalt gode IT-kunnskaper. Det er en fordel med kjennskap til Lov om offentlige anskaffelser, men ingen forutsetning.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert, som er Avinors verdier
 • Resultatorientert, med god gjennomslagskraft og gjennomføringsevne
 • Analytisk og strukturert
 • Selvstendig, selvgående og robust
 • Evne til å se helhet og sammenheng i gjennomføring av store prosjekter og en kompleks organisasjon
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, med evne til å bygge relasjoner og nettverk
 • Stor arbeidskapasitet

Vi kan tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • Et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Arbeidssted vil være Avinor sitt kontor i Bjørvika (Oslo Atrium) og ved Oslo Lufthavn.

Stillingen innebærer noe reisevirksomhet.

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn, kan fremlegges og godkjennes.

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert.

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, eller Øystein Malme.

Bli med å utvikle fremtidens luftfart.

Søk stilling

Kontaktpersoner:

Øystein Malme

+4740403554

Jan Egil Myhre

+4790892522

Vis flere stillinger: