Senior byggesaksrådgiver

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1200 ansatte. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeOslo
Søknadsfrist30.05.2021

Motiveres du av å løse problemer? Vil du bruke din kompetanse og problemløsningsevne inn mot morgendagens byutviklings - og transportutfordringer? Våre kollegaer jobber på komplekse og tverrfaglige prestisjeprosjekter som Fornebubanen, Cicignon Park, Områderegulering Gretnes/Sundløkka, datasenter i Våler, Arena Fredrikstad, Færderforbindelsen, Sollihøgda Plussby, og en rekke mellomstore oppdrag gjennom rammeavtaler og private kunder.

DU FÅR JOBBE I SPENNENDE PROSJEKTER AV STOR SAMFUNNSMESSIG BETYDNING

Som senior byggesaksrådgiver i COWI vil du lede/jobbe i våre store og komplekse tverrfaglige prosjekter, gjerne i samarbeid med eksterne underleverandører eller partnere. Du vil være med på å vinne og lede nye og spennende prosjekter for oss, og du vil spille en viktig rolle i prosessen med å videreutvikle vårt fagmiljø. Vi har lang erfaring med å jobbe med prosjekter på tvers av geografi, noe som gir muligheter for å delta i både nasjonale og internasjonale prosjekter.

I denne stillingen blir du en del av et lite, men stolt team av byggesaksrådgivere, men vil også samarbeide tett med øvrige fageksperter i seksjonen for Byutvikling og Natur.
I COWI har vi dedikerte og faglig engasjerte medarbeidere som setter sin ære i å utvikle helhetlige og bærekraftige løsninger. Vi er markedsledende innen flere fagområder, og for å forvalte ansvaret og tilliten vi har fått av kundene våre også fremover, trenger vi flere flinke og engasjerte kollegaer som vil være med oss på denne reisen.

FÅ EN NØKKELROLLE I VÅRT FAGMILJØ I OSLO

I denne stillingen blir du en del av vårt globale team av eksperter, og du arbeider i tett samarbeid med dine rådgiverkollegaer i avdeling Plan og på tvers av avdelinger.

Du vil daglig kunne utføre følgende arbeidsoppgaver:

 • Rådgivning innenfor fagområdene plan- og byggesak
 • Søke om tillatelse til tiltak i byggesaker, utarbeider dispensasjonssøknader og eventuelle klager på vedtak etter plan- og bygningsloven.
 • Utarbeide søknader etter tilhørende lovverk, som Arbeidsmiljøloven, Jernbaneloven, Kulturminneloven, Forurensningsloven m.v.
 • Kontakt med oppdragsgivere og offentlige etater
 • Markedskontakt og kundeoppfølging

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være strukturert, engasjert og nøyaktig.

Du bør være fleksibel, løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner. I tillegg trives du med å dele din kunnskap med andre!

Du bør dessuten ha følgende kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • Du har en relevant mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, sivilarkitekt, sivilingeniør, eller tilsvarende grad
 • Du har minimum 8 års erfaring fra rådgiver- eller annet kunnskapsmiljø
 • Du snakker og skriver flytende norsk, gjerne også engelsk
 • Du har god forretningsforståelse
 • Du har innehatt rollen som ansvarlig søker i minimum 5 år, og kan jobbe selvstendig innenfor denne rollen med større prosjekter og problemstillinger
 • Du har god kunnskap om plan og bygningsloven, byggesaksforskriften (SAK10) og byggeteknisk forskrift (TEK17)
 • Du har erfaring med bruk av digitale søknadsløsninger

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger, samt en personlig oppfølgingsplan, årlige medarbeidersamtaler og muligheter for internasjonalt arbeid hvis ønskelig.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss - vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
 • Vi har faglige nettverk, bedriftsidrettslag og et «Ung i COWI»-nettverk.
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

HAR DU SPØRSMÅL?

Jesper Vesøen, seksjonsleder Byutvikling og Natur Oslo, jeve@cowi.com / tlf 466 68 668.

Vi ser gjerne at du sender inn CV og søknadsbrev så snart som mulig siden rekrutteringsprosessen allerede er i gang.

Søk stilling

Vis flere stillinger: