Send inn dine tall til «De 100 største i bygg og anlegg»

I samarbeid med Prognosesenteret er nå Byggeindustrien i full gang med å samle inn tall til den populære oversikten over de 100 største i bygg og anlegg. Det er nå mulig for din virksomhet å sende inn deres tall.

Skulle du ikke allerede ha fått skjemaet og sendt inne dine tall, kan du henvende deg til Jørgen Brannstorph (jb@prognosesenteret.no) tlf. 91 68 68 17) så får du tilsendt skjema.

Oversikten gjelder bygg og anleggsentreprenører samt byggmestere og ferdighusfabrikanter. 

Frist for å sende inn tallene er satt til onsdag 29. mai. Trenger du lenger frist kan du ta kontakt med Brannstorph.

Oversikten publiseres i Byggeindustrien nr. 11, som kommer ut 27. juni.

Arkivet over De 100 største finner du her