Selvaagbygg bygger Ullern Panorama

AS Selvaagbygg skal oppføre Ullern Panorama for Silurveien Næringsbygg AS.

Entrepriseformen er en samspillkontrakt basert på NS8407 med en forventet entreprisekost på 450 millioner kroner og byggetid på 2 år.

Tomten ligger på Ullern, i sydvendt terreng med hovedfasade mot Ullernchausseen (ring 3) ved Granfosslinjens tunnelinngang. Nærhet til T-bane og Ring 3 gir ytterligere attraktiv beliggenhet.

Naarud Stokke Wiig arkitekter og planleggere AS har hatt oppgaven med å utforme bygget, som får 4 bygningskropper forbundet med mellomliggende trapperom. Bygningskroppen lengst mot vest får en oval planløsning i 6 etasjer, mens de tre øvrige bygningskroppene får kvadratisk grunnflate og oppføres i 4 etasjer. Gulvareal 30.000 kvm

Selvaagbygg utfører en vesentlig del av prosjekteringen ved hjelp av Selvaagbygg Prosjektering. Riktige og kostnadseffektive valg krever et godt samspill mellom byggherre, prosjekterende og utførende entreprenør. AS Selvaagsbyggs integrert modell med prosjektering i eget hus er en effektiv modell for å få nytte av synergier ved denne type samspillskontrakter.

De omfattende grunnarbeidene starter i disse dager og bygget ferdigstilles våren 2014.

Administrerende direktør i Selvaagbygg Frode Antonsen, påpeker at selskapet er best kjent for boligbygging med mer enn 50.000 boliger oppførte boliger i den historiske porteføljen. De aller fleste bygget i egenregi. Med dette prosjektet understreker han at AS Selvaagbygg nå henvender seg til hele markedet hvor også næringsbygg inngår som en del av forretningsområdet.