Selvaag Gruppen økte med 103 millioner

Selvaag Gruppen fikk et resultat før skatt på 234 millioner kroner i 2014, mot 131 millioner året før. Driftsinntektene var på 3 767 millioner kroner. Fremover vil gruppen satse enda sterkere i Oslo-regionen.

- Alle gruppens åtte virksomhetsområder leverte resultater i tråd med forventningene. Hovedårsakene til resultatforbedringen var bedre resultater i Selvaag Eiendom, Selvaag Prosjekt og Selvaag Bolig. Selvaag Gruppen eier 53,5 % av aksjene i Selvaag Bolig ASA, som solgte 886 boliger i 2014, heter det i en melding fra selskapet.

Satser på Oslo-regionen
Selvaag Gruppen har sterk tro på Oslo-regionen, og trapper ned aktiviteten i Baltikum og Polen til fordel for investeringer i og rundt hovedstaden. Selvaag Eiendom har blant annet investert i et stort, nytt kontorbygg i Silurveien på Ullern, der alle selskapene i gruppen flyttet inn i fjor. Selskapet har også betydelige investeringer på Tjuvholmen og Løren. Selvaag Bolig har kjøpt flere nye tomter i Oslo.

Innfrir obligasjonslån
Morselskapet Selvaag Gruppen AS innfridde 16. mars 2015 sitt obligasjonslån på 300 millioner kroner. Konsernets bokførte egenkapital var ved utgangen av 2014 på 3 585 millioner (36,1 %), mot 3 440 millioner (37,6 %) ett år tidligere.